• Fijnstof is iets dat je niet ziet.

    Elske van de Fliert

Stikstofuitspraak treft twee agrariërs

WOUDENBERG Twee agrariërs zijn getroffen door de rechtelijke uitspraak van 29 mei om de stikstofregels van tafel te vegen. De uitspraak heeft verder geen betrekking op Woudenbergse projecten, maar deze projecten ervaren wel de gevolgen ervan.

Joke van der Heide

Dit stelt de gemeente op basis van vragen van de SGP over de gevolgen van de Raad van State-uitspraak voor particulieren, ondernemers en in het bijzonder agrariërs. Door de uitspraak kan de landelijke regelgeving en het juridische kader van het Programma Aanpak Stikstof niet meer toegepast worden.

NIEUW ONDERZOEK De uitspraak heeft geen gevolg voor onherroepelijke vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb). Alleen bij een afwijking of verandering van die vergunning zal nieuw onderzoek en toetsing nodig zijn. Ook geeft de gemeente aan dat er op basis van onderzoeken die uitgevoerd zijn voor de bestemmingsplannen van individuele woningen in het Groene Woud en Hoevelaar fase 1 er geen sprake lijkt te zijn van een significant effect op natuurgebieden.

REKENPROGRAMMA Voor toekomstige ontwikkelingen, zoals Hoevelaar fase 2, een nieuw bedrijventerrein en andere kleinere ontwikkelingen, moet door de uitspraak gewacht worden op een aanvaardbaar nieuw rekenprogramma. Zolang dat er niet is en het landelijke juridische kader niet gerepareerd is, kan er door de gemeente niet vergund worden en ligt alles stil. Voor de twee agrarische bedrijven geldt dat de provincie opnieuw naar hun Wnb-vergunning zal moeten kijken .

Provincie, VNG en Rijk zijn met de diverse belangenorganisaties en juristen in overleg om tot een oplossing te komen. De gemeente volgt de gebeurtenissen, houdt de provincie en VNG op de hoogte van de Woudenbergse situatie en overweegt voor de eigen projecten een externe adviseur in te huren.