• Stella Elektrische Schoolbike

    Stella Fietsen

Raad enthousiast over Woudenbergse fietsroute oost-west

WOUDENBERG De raad is enthousiast over de plannen van het college voor de uitwerking van de fietsverbinding oost-west. Wensen en bedenkingen gaan over de veiligheid en herkenbaarheid van de fietsroute. De fietsroute loopt van de Zegheweg naar de Griftdijk en biedt mensen vanuit Hoevelaar en het Groene Woud de mogelijkheid om veilig naar de andere kant van het dorp te fietsen. Langs de route liggen drie basisscholen, de manege, de bushalte bij de N226 en de muziek- en sportvoorzieningen.

Joke van der Heide

Voor Elli van Oosterom (CU) is een voorwaarde voor de fietsroute dat deze herkenbaar is als fietsverbinding. Zij stelt dat een aantal delen van deze fietsverbinding al zijn gerealiseerd en dat de uitdaging erin zit om de overige delen qua uitstraling hierop aan te sluiten.

GBW stelt in dit kader voor om de route volledig met rood asfalt uit te voeren. PvdA-GL en SGP benadrukken de wens voor een vrij liggend fietspad, omdat dit het meest veilig is. Voor de SGP gaat hierbij veiligheid boven financiën. Het CDA vindt het onveilig dat op sommige onderdelen van de route fietsers en automobilisten van dezelfde rijbaan gebruik maken.

Vanwege budgetredenen heeft het college echter besloten om zoveel mogelijk uit te gaan van bestaande wegen en paden. Bij de keuze is verder gekeken naar de meest directe route, zodat fietsers niet het gevoel hebben dat ze om moeten rijden én naar het comfort voor de fietsers. Bij voorkeur moet de rijweg 4 of nog liever 5 meter breed zijn, zodat fietsers en automobilisten elkaar veilig kunnen passeren.

Dit is aan de oostkant van de N224 niet altijd mogelijk. Door alle partijen werd in dit kader de nog te plannen herinrichting van de Nico Bergsteijnweg genoemd als moeilijk onderdeel van de route. Jhony Stalman (VVD) vindt dat de fietser vanwege de veiligheid een prominente rol verdiend bij deze herinrichting. Elli van Oosterom adviseert het college om bij de plannen gebruik te maken van de bewoners, omdat tijdens de avonden over veiligheid in de buurt bleek dat de bewoners er veel ideeën over hebben. Peter van Schaik (GBW) is een voorstander van parkeren aan één zijde van de weg en daar zal dan een deel van de berm voor moeten worden gebruikt.Aan de westzijde vragen meerdere partijen om een andere inrichting van het deel tussen de Olijfboom en de parkeerplaats van de sportvelden. Hoewel de weg breed genoeg is, wordt deze niet als veilig voor de fietsers beoordeeld.

De grootste uitdaging zit volgens alle raadsfracties in de veiligheid van de oversteek van de rotonde op de N226. Het CDA begrijpt niet dat het college aangeeft dat er niets aan deze gevaarlijk oversteek voor (schoolgaande) kinderen gebeurt. De CU begrijpt dat dit afhangt van de provincie, maar stelt voor om het verkeer bijvoorbeeld met borden boven de weg te attenderen op het feit dat fietsers hier oversteken.

GBW en PvdA-GL vragen tot slot niet alleen aandacht voor de wensen voor fietsers, maar ook voor onder andere gebruikers zoals mensen met een scootmobiel.