'Parkeerdruk in Woudenberg minimaal'

WOUDENBERG Op basis van aanbevelingen van de rekenkamercommissie heeft het college in de Kadernota inzichtelijk gemaakt welke extra mogelijkheden er zijn voor belastinginning. Het college adviseert de raad om geen parkeer-, forensen- en reclamebelasting te gaan innen.

Joke van der Heide

Tijdens het debat over de begroting 2020-2023 in het najaar is het aan de raad om politieke afwegingen hierover te maken. Het college heeft de volgende reden om niet te innen. Aangezien de parkeerdruk minimaal is in Woudenberg is het college geen voorstander van parkeerbelasting. Veel gemeenten voeren betaald parkeren juist in om de parkeerdruk te verlagen. Met als reden dat zo het gebruik van de ruimte in het centrum kan worden gereguleerd en hiermee de leefbaarheid wordt verbeterd. Het college vindt de blauwe zone, die wordt toegepast in het centrum, voldoende.

Het college is niet voor forensenbelasting, omdat eigenaren van een vakantie- of tweede woning dan dubbel belast worden ten opzichte van eigenaren die één woning bezitten. De eigenaren van een vakantiewoning op een camping of vakantiepark, die deze meer dan 90 dagen voor hun gezin beschikbaar houden, betalen al toeristenbelasting. De opbrengst voor de gemeente is jaarlijks 224.000 euro. Eigenaren van een tweede woning niet op een camping of vakantiepark betalen OZB, riool- en afvalstoffenheffing. De belangstelling voor het heffen van reclamebelasting neemt ten slotte toe bij veel gemeenten. De gemeente Woudenberg kiest hier niet voor. De reden voor het heffen van deze belasting is om het geld te steken in verbetering van bijvoorbeeld het winkelgebied. In Woudenberg gebeurt dit door de BIZ, het bedrijveninvesteringsfonds. Bij de BIZ beslissen de ondernemers en dat zorgt volgens het college voor meer betrokkenheid over het bepalen van gezamenlijke doelen.