• Rioolwater tot aan straathoogte

    Willem van der Craats

Klachtenregen rioolheffing

WOUDENBERG Aart-Jan Schurink en Paul Reijenga hebben eigenaren van garageboxen benaderd om met de gemeente in gesprek te gaan over een redelijke, billijke en vooral objectieve basis voor rioolheffing van garageboxen in de toekomst. Nu lijkt het alsof de gemeente met meerdere maten meet en het gelijkheidsprincipe met voeten getreden wordt.

Joke van der Heide

Beide eigenaren kregen eind januari tot hun verbazing een aanslag voor de rioolheffing voor hun garage. In de bijgevoegde brief vertelde de gemeente dat in de belastingadministratie achterstanden waren geconstateerd en dat daardoor een aantal huishoudens de afgelopen drie jaar geen (volledige) aanslag hadden ontvangen. Het verhaal gaat echter veel langer terug, want Paul Reijenga is al sinds 1991 eigenaar van de garagebox en heeft nog nooit een aanslag voor rioolheffing gehad. Datzelfde geldt voor Aart-Jan Schurink. Mede gezien het hoge bedrag, gelijk aan de rioolheffing voor hun woonhuis, besloten beiden in actie te komen. Schurink benaderde andere eigenaren van garageboxen. Van de eigenaren van 95 van de in totaal 400 garageboxen heeft hij hun verhaal.

Dat de gemeente met meerdere maten meet blijkt uit de verhalen. ,,Bij een blok van zes woningen krijgen de hoekwoningen, waar de garage naast hun woning staat, geen aanslag, omdat dit op hetzelfde kadastrale perceel staat. De tussenwoningen krijgen voor hun garage aan de overkant wel een dubbele aanslag. Van een aantal eigenaren, die bezwaar hebben ingediend, heb ik begrepen dat zij het advies kregen om de aanslag te verscheuren. Vier hebben een brief gekregen dat zij de aanslag niet hoeven te betalen. Voor een ander geldt dat de aanslag gehandhaafd blijft, omdat hij meer dan 120 passen van zijn garage af woont", vertelt Schurink. Het komt ook voor dat een eigenaar van drie garages voor twee garages alsnog aanslagen heeft ontvangen en voor de andere niet. ,,Dit geeft veel verwarring", aldus Schurink.

Paul Reijenga had moeite met de communicatie en nam actie door via de website van de gemeente op zoek te gaan naar de belastingverordening. ,,Ik was overrompeld door de aanslag en vroeg mij af hoe ik dit had kunnen weten", reageert hij. Op de website kon hij er niets over terugvinden. Toen besloot hij om te bellen naar het telefoonnummer op de brief.

Hij kreeg het advies om zijn vragen via de mail te stellen, omdat het heel erg druk was. Het antwoord dat hij via de mail kreeg, noemt hij standaard en glad. Op zijn vraag wanneer door het college van B&W en de gemeenteraad besloten is om aanslagen voor rioolheffing op te leggen aan eigenaren van garageboxen en waar de criteria voor deze aanslagen staan vermeld, heeft hij nog geen antwoord gekregen.

,,Dat er een aanslag wordt opgelegd wil ik niet ter discussie stellen. We hebben allemaal belang bij een goede waterhuishouding. De vraag is alleen wat heb je daarvoor nodig. De rioolheffing is een bestemmingsheffing en moet kostendekkend zijn. Ik zou daarom graag inzage willen in de kosten bij de gemeente. De hoogte van de heffing is nu niet in verhouding met de 18m2 perceelgrootte van mijn garage waar alleen regenwater wordt opgevangen", geeft hij aan. Ter illustratie over hoe het met het onderhoud staat, toont Schurink zes garageboxen waar in de openbare ruimte nog het nodige onderhoud voor moet gebeuren: de straat komt naar boven en de put is verstopt.

Reijenga was verrast van De Woudenberger te horen dat in de Belastingverordening 2020 het tarief voor het eigenarendeel van de rioolheffing van garageboxen verlaagd is van 149,76 naar 49,90 euro. Dit, omdat er alleen sprake is van indirecte afvoer van afvalwater. Het gebruikersdeel blijft wel hetzelfde en is voor 2020 vastgesteld op 74,85 euro. ,,Dat is een beweging in de goede richting, maar om het goed te kunnen beoordelen is er eerst inzicht nodig in alle kosten en heffingen."