• Eigemaar Netty van der tas van Moestas.

    Joke van der Heide

Café Moestas doet oproep aan bezoekers om overlast te beperken

WOUDENBERG Netty van der Tas, eigenaresse van café Moestas aan de Dorpstraat 49b, heeft via sociale media een oproep gedaan aan haar bezoekers om overlast bij het verlaten van het café zoveel mogelijk te beperken. Dit om te voorkomen dat het café een negatieve naam krijgt in het dorp en er sancties zullen volgen.

Joke van der Heide

Moestas krijgt bijna wekelijks klachten van omwonenden over overlast op straat. Dit gaat vooral om overlast in het weekend na sluitingstijd. Het gaat om lawaai, maar ook om rommel dat ’s nachts op straat wordt gegooid. ,,Wij willen zo min mogelijk overlast voor de omwonenden. Daarom vegen wij de straat na sluitingstijd als onze gasten weg zijn altijd zo goed mogelijk schoon, zodat de winkeliers dit niet eerst ’s morgens moeten doen om hun klanten te kunnen ontvangen ”, geeft zij aan.

Met haar oproep aan de kroeggasten om met z’n allen hun best te doen om bij het verlaten van Moestas zo zachtjes en zo snel mogelijk ook voor de kroeg weg te gaan wil zij voorkomen dat er sancties volgen vanuit de gemeente zoals eerder dicht moeten gaan of helemaal sluiten.

Volgens de gemeente is hier op dit moment absoluut geen sprake van. Bij de gemeente is slechts één melding over glas in de Dorpsstraat binnengekomen. Als reactie geeft de gemeente aan: ,,Café’s zorgen voor levendigheid in het dorp. Het is echter niet de bedoeling en erg vervelend wanneer mensen hier overlast van ervaren. Inwoners kunnen dit bij ons melden. Wij bespreken vervolgens de meldingen met de horecagelegenheid. Zo nodig kunnen er dan vervolgstappen gezet worden."

De burgemeester heeft de bevoegdheid om maatregelen te nemen wanneer er sprake zou zijn van meerdere meldingen in het kader van de openbare orde en veiligheid. Dat kan dan inderdaad het inkorten van de openingstijd of – bij extreme overlast – het sluiten van het pand zijn. Maar zo benadrukt de woordvoerder van de gemeente nogmaals: ,,Dat is absoluut niet aan de orde bij Moestas. Wij vinden het positief dat de eigenaresse deze oproep heeft gedaan.”

Netty van der Tas is blij om dit te horen. Zij doet er dan ook veel aan om een goede relatie met de buurt in de Dorpsstraat te hebben. Dat vindt zij erg belangrijk. Zo nodigt zij rond de feestdagen alle buurtbewoners uit voor een hapje en een drankje en deed ze ook heel bewust deze oproep via sociale media. ,,Ik kan wel een briefje ophangen, maar daar bereik je jongeren niet mee. Een oproep via sociale media heeft meer effect”, legt ze uit. Het effect van de oproep zag ze meteen afgelopen zaterdag. ,,De jongeren hadden het goed begrepen en deden heel rustig bij het weggaan. Dat is fijn, want geluid draagt ’s nachts veel verder.”

Tot slot wil zij benadrukken dat zij niet als zeurpiet wil overkomen. Zij hoopt dat de jongeren de oproep ook de komende tijd bij het weggaan onthouden en dat ze met z’n allen nog jaren plezier mogen hebben in Moestas.