• Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • Wethouder Marleen Treep opent 'Thee met Taal'

    Hannie van de Veen
  • Simone van den Broek en Wilma Groot

    Hannie van de Veen

'Overal doemen problemen op''

WOUDENBERG In de Week van de Alfabetisering opende wethouder Marleen Treep de bijeenkomst over laaggeletterdheid, Thee met Taal.

Bibliotheek Eemland en Stichting Lezen& Schrijven hielden de bijeenkomst op dinsdag 4 september in het Cultuurhuis voor geïnteresseerden en organisaties zoals studiecentrum, bibliotheek, peuterspeelzaal, Vallei Wonen, SWO, Kunstberg en de inwonersraad van de Kleine Schans. Laaggeletterdheid is geen alfabetisme, maar moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden.

ONBEWUST ONBEKWAAM Simone van den Broek van Bibliotheek Eemland: ,,Tussen 3-9 september is er aandacht voor 2,5 miljoen laaggeletterde Nederlanders, allochtonen en senioren. Dit is erg onbekend. Iedereen gebruikt taal. Laaggeletterden ondervinden problemen bij van alles. Hoe herken je dit probleem en hoe kun je helpen?" Taalhuisdocent Wilma Groot: ,,In deze maatschappij moet je kunnen lezen. Laaggeletterden zijn onbewust onbekwaam. In Woudenberg gaat het om 1.034 van de 12.924 inwoners tussen 15 en 65 jaar. Oorzaken kunnen zijn: slecht onderwijs, minder aandacht voor technisch lezen, veel verhuizen in de jeugd, een problematische thuissituatie, leerstoornissen, maar ook het wegzakken van vaardigheden door weinig lezen. Gevolgen van laaggeletterdheid kunnen zijn: een slechte gezondheid, een laag zelfbeeld, schaamte, camouflagetechnieken met slimheid en goed luisteren, laag betaald werk, werkeloosheid, armoede, meer schuldhulpverlening, minder zelfredzaamheid en minder betrokkenheid bij de maatschappij. Vooral de overheid verwacht meer van laaggeletterden dan ze kunnen. Bij allochtonen spelen ook trauma's, schrift en uitspraak, isolement en woordenschat een rol."

VOORLEZEN Ervaringsdeskundige en taalambassadeur Dirk Jan Scharrenburg maakte indruk met zijn verhaal over zijn vroegere laaggeletterdheid: ,,Ik had op school al problemen waar mijn ouders weinig aandacht voor hadden. Zo ontstond achterstand. Overal doemen dan problemen op. Je gebruikt smoezen zoals 'ik ben mijn bril vergeten' of 'ik neem het thuis wel even door'. Het levert veel stress op. In elke opleiding heb je Nederlands nodig. Door je lage opleiding krijg je slecht betaald werk. Pas door een cursus kun je uit dit dal klimmen. Volwassenen zijn gemotiveerd om in een veilige omgeving iets te leren waar ze wat aan hebben en hebben er meer plezier in. Zelf heb ik meerdere opleidingen kunnen doen dankzij de cursus. En bij mijn kinderen kan ik laaggeletterdheid voorkomen door voor te lezen." Dirk Jan had ook advies: ,,Niet te lange zinnen, hoofdletters en punten en soms wit er tussen maken het lezen gemakkelijker. Een goed kleurgebruik en grotere schreefloze letters schelen ook. Vooral officiële teksten zijn slecht leesbaar en zouden aangepast moeten worden zodat een kind van 12 ze kan lezen."

Vanuit de zaal werd gezegd dat het opbouwen van leesplezier belangrijk is: er bestaan eenvoudige leesboeken voor deze doelgroep. Bij het Studiecentrum is leren gratis. Meer informatie: Wilma Groot 06-29498445.