• wethouder Pieter de Kruif maakt vanuit de zaal een foto voor social media

    Hannie Lamberink-van de Veen

Ouderenmiddag voor 75 jarigen

WOUDENBERG In een feestelijk versierd m.f.c. de Schans werden 27 oktober met 43 aanwezigen de verjaardagen van 75-jarige Woudenbergers gevierd onder het motto 'Hoera 75 en nog steeds in de bloei van het leven!'.De cheque van Bergzicht maakte dit mogelijk. De gemeente en de SWO organiseerden deze bijeenkomst samen.

Voor elke jarige lag er een feesthoedje klaar. Bij alle tafels zat een vrijwilliger of seniorenvoorlichter van SWO als gespreksleider en notulist. Eerder kregen mensen alleen huisbezoek maar dit feestje bood hen de kans leeftijdgenoten te ontmoeten en SWO kon zo activiteiten promoten en inventariseren wat er leeft. Pieter de Kruif:" Deze jarigen uit 1942 kenden elkaar misschien vroeger al? We willen als gemeente graag weten wat hun wensen zijn. Dit wordt in Denemarken al langer georganiseerd." Na een vragenspel om gesprek op gang te brengen werd afgesloten met een drankje. Wie er niet bij kon zijn kan zich aanmelden voor een huisbezoek via SWO 06 10337184