Opnieuw sombere berichten over Permar

SCHERPENZEEL Na een tekort van bijna 1,1 miljoen euro op de jaarrekening 2014 en een gat van nog eens bijna 1 miljoen euro in de aangepaste begroting over het lopende jaar, zullen de in Permar deelnemende gemeenten ook rekening moet houden met aanzienlijke rode cijfers bij werkvoorziener in 2016.

 

Wethouder Henk Vreeswijk bracht het slechte nieuws vorige week in de vergadering van de raadscommissie bij de behandeling van de jaarrekening 2014 van Permar; het bedrijf waar mensen met een arbeidshandicap aangepast werk wordt geboden. Verschillende politieke partijen hadden net hun beklag gedaan dat de cijfers over 2014 en de bijgestelde begroting over 2015 zo laat aan hen werden gepresenteerd. 'Mosterd na de maaltijd' vond VVD-commissielid Anneke Heemskerk en wees erop dat het in oktober weinig zin heeft om nog een zienswijze in te dienen op een gewijzigde begroting voor het lopende jaar. Heemkerk pleitte daarom ook voor periodieke informatie over hoe het staat met het verbeterplan waarmee Permar al enige tijd bezig is.

Volgens Vreeswijk worden de in Permar deelnemende gemeenten regelmatig bijgepraat, zowel ambtelijk als op bestuursniveau. Sinds de vervanging van de directeur in het afgelopen jaar, wordt er volgens de wethouder hard gewerkt aan het reorganisatieplan, maar moeten ze hiervan voorlopig nog geen wonderen verwachten. ,,In november zal de begroting 2016 aan de orde komen, maar ook voor dat jaar kunnen we een fors tekort verwachten. ,,Meerdere politieke partijen vroegen zich af hoe verstandig het was om op dit moment een nieuw vijfjarig contract aan te gaan met Permar voor het onderhoud van de groenvoorziening in het dorp. De gemeenschappelijke regeling, waar Scherpenzeel samen met een aantal andere gemeenten aan deelneemt, staat vanwege de slechte resultaten ter discussie.

De gemeente Barneveld is al bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden van uittreding. Een optie die ook door Scherpenzeel niet wordt uitgesloten. Geopperd werd of het niet beter zou zijn om de gemeente zelf werkgever te laten worden voor de groep mensen van het groenonderhoud. Wethouder Margo van de Fliert zag dat laatste idee niet zo zitten omdat dit, onder andere vanwege allerlei begeleidingskosten, waarschijnlijk veel duurder uitpakt dan de uitbesteding van het werk aan Permar die daardoor ook weer verzekerd is van deze inkomsten.