• De stippelmot is opgevaarlijk.

    DGB

Opnieuw processierups aan de Steeg

WOUDENBERG Aan de Steeg ter hoogte van de Boerenstee en de Moriahoeve zijn opnieuw eikenbomen die last hebben van de processierups gesignaleerd. Vorig jaar vormde dit een groot probleem.

Clara van Ravenhorst van de Boerenstee bevestigt dat ondanks de preventieve maatregelen de processierups er nog steeds is, maar wel een stuk minder dan vorig jaar. ,,Het spuiten heeft niet voldoende geholpen. De processierups vormt echter inmiddels overal een probleem. Wij zijn dan ook heel blij dat de gemeente nu een preventief beleid heeft, want anders was het waarschijnlijk veel erger geweest", stelt zij.

Van Ravenhorst meldt verder dat zij weer op de lijst staan bij bestrijdingsbedrijf Van Ginkel. In het bestrijdingsplan eerder dit jaar gaf de gemeente aan dat bij het signaleren van nesten er direct geacteerd moet worden. In de communicatie stelt de gemeente echter dat er wordt gewacht met het ruimen tot er een groepje bomen met nesten is. Als reden hiervoor geeft de gemeente aan dat gelet op de grote hoeveelheid meldingen het bestrijdingsbedrijf niet overal direct de nesten kan verwijderen. Het bestrijdingsbedrijf garandeert volgens de gemeente wel voldoende capaciteit om in Woudenberg de nesten te bestrijden die de gemeente doorgeeft.

Hoe de preventieve behandeling gewerkt heeft, zal blijken uit de evaluatie. Wel is duidelijk dat de gemeente Woudenberg minder rupsennesten heeft geconstateerd dan gemeenten die helemaal geen preventieve maatregelen hebben genomen. ,,We kunnen helaas niet voorkomen dat er toch enige overlast is van de eikenprocessierups, want het is een hardnekkig probleem, maar we doen er alles aan om dit probleem beheersbaar te houden", aldus de woordvoerder van de gemeente.