• import

Opnieuw problemen glasvezelaansluiting Westerwoud

WOUDENBERG De leidingen en kabels geven bij nieuwbouwwoningen aan het Westerwoud problemen. Nadat de woningeigenaren eerst heel lang moesten wachten voordat er een gas/elektra aansluiting was, is er nu een probleem met glasvezel. Hierdoor zitten vier woningen zonder snel internet. Een oplossing voor deze steeds groter wordende soap lijkt ver weg.

Joke van der Heide

Woningeigenaar Van der Maaten van Westerwoud 119 spreekt van een patstelling. Hij vertelt dat alle partijen naar elkaar wijzen en dat er vervolgens niets gebeurt. Het probleem is dat er bij vier woningen geen glasvezelkabels klaarliggen en dat deze moeilijk te vinden zijn, omdat de onderaannemer van KPN de leidingen en kabels niet goed heeft ingetekend. ,,De oplossing is om het al betegelde pleintje voor de woningen open te breken. De gemeente weigert echter toestemming te geven hiervoor", aldus Van der Maaten.

Wethouder Pieter de Kruif bevestigt dit. Hij vertelt dat  voor de bouw van de woningen startte alle nutsbedrijven de gelegenheid hebben gehad om de benodigde kabels en leidingen in vooraanleg aan te leggen. Bij de oplevering van de woning hoeft dan alleen  nabij de kavelgrens de huisaansluiting te worden opgegraven en naar de woning te worden gebracht. ,,Nadat de gemeente klaar was met de aanleg van de nieuwe bestrating, bleek dat de aannemer van de glasvezel zijn werk niet juist heeft uitgevoerd. Hierdoor zou het hele straatwerk weer opengebroken moeten worden om nieuwe glasvezelkabels aan te leggen. Daar heeft de gemeente inderdaad niet  mee ingestemd. Wij hebben op 13 mei wel ingestemd met een alternatief plan waardoor het straatwerk slechts op enkele plekken open hoeft”, aldus de wethouder.

Van der Maaten geeft aan dat het verhaal van de wethouder tot zover klopt, maar oud nieuws is.

De opdracht voor het alternatieve plan had KPN Infra aan Volker Wessels verstrekt. ,,Zij kwamen echter zoveel kabels tegen dat het plan niet uitvoerbaar is. Ik heb een mail van KPN, waarin staat dat Volker Wessels zo’n rommeltje aantrof dat  de boel opnieuw moet worden aangelegd”, vertelt Van der Maaten. Reden voor KPN Infra om opnieuw een aanvraag te doen bij de gemeente om toestemming te vragen om het straatwerk open te breken. Hoewel KPN Infra dit stellig beweert, geeft de heer Van der Velden van de gemeente op 12 juni aan geen nieuwe aanvraag te hebben ontvangen. Als zij deze ontvangen wil de gemeente wel meedenken. Zelf heeft de heer Van der Maaten wekelijks met de gemeente gebeld en is slechts twee maal teruggebeld.

De soap wordt nog groter wanneer de  KPN afdeling waar Van der Maaten een abonnement heeft, aangeeft dat hij vanaf 21 juni snel internet  zal hebben. De collega’s van de afdeling KPN Infra betwisten dit. Zij wachten op toestemming van de gemeente.

De familie Van der Maaten wacht nu al 28 weken. ,,Zonder internet kunnen wij ons huis niet betrekken. Mijn vrouw werkt op de IT  afdeling van de douane. Zij moet ook thuis goed bereikbaar zijn. Verder lopen in deze moderne tijd heel veel dingen in huis via internet, zoals onze tv, kookplaat, videobel en robotgrasmaaier. Over zes weken moeten wij uit onze oude huis.”