• Koen Suyk

Opfriscursus verkeerskennis voor 60-plussers

WOUDENBERG Voor alle 60-plussers in Woudenberg wordt er een gratis opfriscursus verkeerskennis verzorgd. Deze opfriscursussen vinden donderdag 8 oktober en donderdag 19 november plaats van 10.00 tot 12.00 in het Sport en Cultureel Centrum de Camp.

,,Als college vinden we veiligheid een belangrijk speerpunt. Veilig deelnemen aan het verkeer is hier onderdeel van. En omdat verkeersregels nog wel eens wijzigen vinden we deze opfriscursus een mooi initiatief van Veilig Verkeer Nederland. Met dit initiatief krijgen onze inwoners op een laagdrempelige manier de kans om op de hoogte blijven van de nieuwste verkeersregels", vertelt wethouder Gijs de Kruif.

Tijdens de cursus worden deelnemers onder leiding van een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle regels die in de loop der jaren veranderd zijn.

BIJEENKOMST Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere de aandacht gevestigd op turborotondes, spitsstroken en nieuwe belijningen. Omdat zuiniger en milieuvriendelijker rijden steeds belangrijker wordt, worden hier ook tips over gegeven. Er is ook ruimte voor vragen en het inbrengen van eigen ervaringen.

De bijeenkomst is informatief en is geen examen. Na afloop van de eerste theorie-bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om een praktijkles in te plannen. Deze praktijklessen zijn niet verplicht.

INSCHRIJVEN Deelnemers kunnen zich inschrijven bij Veilig Verkeer Nederland, via steunpuntwest@vvn.nl o.v.v. Opfriscursus WOUDENBERG. De volgende gegevens dienen in de mail te staan: de heer/mevrouw, voorletters, achternaam, adres, postcode, plaats, geboorte datum en telefoonnummer.

Schriftelijk inschrijven kan ook via: Veilig Verkeer Nederland Steunpunt West, Postbus 66, 3800 AB Amersfoort