• Joke van der Heide

Openingstijden gemeentehuis niet wijzigen'

WOUDENBERG  Na onderzoek naar de voor- en nadelen van het sluiten van het gemeentehuis gedurende één of twee dagdelen, heeft het college besloten om de openingstijden ongewijzigd te houden.

 

Door Joke van der Heide

Zowel het volledig sluiten van het gemeentehuis op vrijdag voor publiek, personeel en bestuur als het alleen sluiten van de voordeur voor publiek, leverde overwegend negatieve effecten op volgens het onderzoek. Bij het volledig sluiten kan worden bespaard op de energie-, reis- en overheadkosten. Financiële nadelen zijn er door extra investering op werkplekken aangezien er van maandag tot en met donderdag meer medewerkers aanwezig zullen zijn, de medewerkerstevredenheid mogelijk om laag zal gaan met risico op hoger ziekteverzuim en er minder opbrengst uit leges van huwelijken zijn. Het sluiten van alleen de voordeur betekent dat de servicebalie en loket Burgerzaken dan gesloten zijn, wat een geringe personele besparing oplevert. De overige financiële voor- en nadelen gelden voor dit alternatief niet.Positief is dat de gemeente dan nog wel bereikbaar is in tegenstelling tot bij volledige sluiting. Voor beide geldt dat vanuit het oogpunt van dienstverlening aan inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners sluiten een negatief effect heeft op de klanttevredenheid, wachttijden op andere dagen en het imago van de gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de raad.

Gemeentehuis

Bij vaststelling van de Kadernota 2016-2019 vorig jaar stelde de raad vast dat de grenzen van de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie zijn bereikt. De toenemende digitalisering en meerdere mogelijkheden van bereikbaarheid waren argumenten om te zien of sluiting tot besparing zou kunnen leiden.