• Rekenactiviteiten tijdens Grote Rekendag.

    Hannie Lamberink-van de Veen
  • Taarten met het nieuwe logo van de Griftschool.

    Griftschool
  • Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen

Open week: Griftschool presenteert nieuw logo

WOUDENBERG De Griftschool bruiste van de activiteiten in de week van 26 tot en met 29 maart. Er was een ´open week´ waarbij belangstellenden konden binnenlopen om de school te bekijken en informatie te krijgen over het onderwijs op de Griftschool. Ook waren er activiteiten voor de leerlingen: dinsdag 27 maart werd er gedanst onder leiding van Els van der Jagt, woensdag 28 maart was de jaarlijkse Grote Rekendag en op 29 maart ging de hele school traditiegetrouw paaseitjes zoeken bij het Henschotermeer.

Op woensdag 28 maart werd op het schoolplein 's morgens vroeg in bijzijn van alle leerlingen en vele ouders ook het nieuwe logo van de school feestelijk onthuld: een rond bord waarbij in het midden 3 kindfiguurtjes elkaar vasthouden. Hetzelfde logo, maar dan in het groot uitgevoerd, komt ook aan de zijkant van de school te hangen. Het bord is ontworpen door grafisch ontwerper Jolanda Haaksman en de PR commissie onder leiding van Bart Koop Henzen. De oudste leerling, Roberto, en de jongste, Sara, mochten het bord samen presenteren. Voor alle kinderen was er deze dag taart waarop het logo afgebeeld stond. Directeur Dorine de Jong riep alle ouders en kinderen op komende tijd nog een bijpassende slogan voor de school te bedenken.

Hierna ging de Grote Rekendag, met het thema 'De school als pakhuis', van start voor alle groepen, met een estafette op het pannaveld waarbij 2 leerlingen uit elke klas lege dozen over moesten brengen naar de andere kant. In groepjes zaten de leerlingen de rest van de morgen onder de hoede van ouders door de hele school te werken aan allerlei rekenopdrachten rond inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen.

Dorine de Jong: ,,Elk jaar houden we een Grote Rekendag, omdat we merken dat het kinderen enorm stimuleert en motiveert om experimenterend met rekenen bezig te zijn. De opdrachten met allerlei verschillende vaardigheden sluiten goed aan bij hun dagelijkse leven. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen want dat levert meer inzicht op, verbetert de rekenresultaten en maakt rekenen leuk, waardoor kinderen meer gemotiveerd raken om te rekenen."