• Hannie Lamberink-van de Veen
  • Opening Kinderboekenweek en Open Week

    Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen

Open week Griftschool: Griezelige situaties overwinnen

WOUDENBERG Op de Griftschool viel de opening van de Kinderboekenweek samen met de opening van de open week van 4 tot en met 11 oktober. Tijdens de open week kunnen geïnteresseerden zonder afspraak of aanmelding een kijkje nemen in de school, lessen bijwonen of informatie vragen.

KINDERBOEKENWEEK Directeur Dorine de Jong: ,,Dit geeft een beter beeld van hoe onze school werkt, dan een speciale informatiedag. Wel hebben we deze week enkele bijzondere activiteiten. In groep 3 is er vrijdag veilig leren lezen, in groep 1/2 is er maandag een dansles, dinsdag is er groepsdoorbrekend rekenen op woensdag 11 oktober is er een gymles van groep 1/2´´.

Naast deze activiteiten en de vrije inloop zijn er deze week in alle groepen kinderboekenweekactiviteiten. ,,Onze gezellige school kenmerkt zich door kleinschaligheid en geborgenheid. We zijn veel bezig met kunst en cultuur en bieden vanaf groep 1 Engelse les. We spelen in op individuele behoeften van alle kinderen en stimuleren hen tot zelfstandigheid, zelfvertrouwen, sociale verantwoordelijkheid en creativiteit.

Elkaar ontmoeten en respect hebben voor elkaars achtergrond en mening staat daarbij centraal." De eerste belangstellende ouders stapten na de opening van de kinderboekenweek om 9.30 uur de school binnen.

Omdat het thema van de kinderboekenweek griezelen is 'Gruwelijk eng' was, hadden ouders en leerkrachten de school versierd met vleermuizen, pompoenen, spinnen en spinnenwebben.

STOERE IK De juffen Els van der Jagt en Lisa Lemmers verzorgden met hulp van Cora Volle voor alle groepen de opening in de hal van de school. Zij hadden een cursusmiddag gevolgd bij Kunst Centraal, waarmee de school samenwerkt. Ze voerden een toneelstukje op waarin herkenbare griezelige momenten bij het naar bed gaan verwerkt zaten, zoals een krakende trap, een griezelig schilderij, de wc en de donkere ruimte onder je bed. Hoofdpersoon Rik leerde van 'zijn stoere ik' hoe je griezelige situaties kunt overwinnen. Dat kan ook door er over te lezen. In de klassen werd de rest van de week verder gewerkt aan dit thema.