• Joke van der Heide

Op de bres voor jongeren

WOUDENBERG Ondanks afraden van het college werd de motie van GBW en CU voor 12 extra goedkope koopwoningen boven de 25 geplande bij Hoevelaar fase 1, met 10 tegen 5 stemmen aangenomen. Reden voor de motie was om op te komen voor starters voor wie weinig aanbod is in betaalbare koopwoningen.

GBW en CU dienden de motie in bij de raadsbespreking van de derde herziening van de exploitatieopzet voor Hoevelaar fase 1. Wim Merkens (GBW) motiveerde in de raadsvergadering donderdag dat uit de Woonvisie blijkt dat er in de periode van 2019 tot 2022 bij Hoevelaar fase 1 hoger moet worden ingezet op goedkope koopwoningen. Te meer, omdat op andere mogelijke ontwikkellocaties geen enkele goedkope koopwoning staat gepland.

Dit was volgens Merkens het juiste moment om de aantallen aan te passen, aangezien het college bij de exploitatie opzet het eerste concrete stedenbouwkundige plan presenteerde. Het verwachte resultaat per 1 januari 2019 van 376.661 euro mag volgens de indieners maximaal met 50 procent worden verminderd als dat nodig is om tot een stedenbouwkundig verantwoord resultaat te komen. Bij een grotere overschrijding moet het college terugkomen bij de raad.

Wethouder Pieter de Kruif raadde de motie af. Hij gaf aan dat het stedenbouwkundige plan qua type woningen, duurzaamheid, parkeren, groen en financiële haalbaarheid nu in balans is. Volgens de wethouder is er gezien de risicoanalyse niet veel ruimte om meer goedkope koopwoningen op te nemen. Wim Merkens reageerde bevlogen: ,,De gemeente moet haar kans grijpen. Dat het college op voorhand al niet akkoord gaat met de motie, omdat dan de grondopbrengst mogelijk minder interessant wordt, kan ik niet verkopen aan de jongeren."

VVD en PvdA-GL stemden ook voor de motie. Jhony Stalman (VVD) gaf wel aan dat er gekeken moet worden hoe die 12 extra koopwoningen ruimtelijk kunnen worden ingepast. Lukt dat niet dan opperde hij om een tweede bouwlaag te realiseren. Moniek van de Graaf (PvdA-GL) steunde de motie ook met liefde. ,, Iedere extra woning voor de Woudenbergse jonge starters is meegenomen", stelde zij.

Van de Graaf begrijpt alleen niet dat de wethouder de motie afkeurt, terwijl het college deze type woningen in de Woonvisie extra prioriteit heeft gegeven. Zij is samen met Wim Merkens (GBW) ook niet bang dat de reserves in gevaar lopen, aangezien er net 1 miljoen opbrengst uit grondverkopen aan de reserves toegevoegd is.LvdP2 Moniek van de Graaf zou graag meer daadkracht van het college zien. Wim Merkens vindt het belangrijk om geld beschikbaar te stellen om tegemoet te komen aan de vraag van jongeren.

Henk-Jan Molenaar (SGP) steunde tot verbazing van GBW de motie niet. SGP vindt extra woningen voor jongeren heel belangrijk, maar niet op deze manier. Volgens SGP is het niet mogelijk om met 50 procent van 376.661 euro 12 extra woningen te realiseren. Daar is meer budget voor nodig. Michel Hardeman (CDA) sloot zich hierbij aan.