• Hannie van de Veen

'Ontspanning voor mantelzorgers'

WOUDENBERG De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg wordt op 10 november gehouden. Op die dag worden mantelzorgers in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun onbetaalde langdurige inzet voor een familielid, vriend, kennis of buur die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en zonder die hulp niet zelfstandig zou kunnen blijven wonen. Het thema voor deze dag is dit jaar: 'Verras de mantelzorger'. In Nederland zijn 3,7 miljoen mensen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorger voor een naaste. Ze vinden dat vanzelfsprekend terwijl het hen soms wel moeite kost om die mantelzorg te combineren met een eigen gezin of een betaalde baan. Ook kan die mantelzorg een zware taak worden als je het tijdelijk niet even over kan dragen aan een ander.

Het blijkt dat mantelzorgers een moment van ontspanning waarderen. Daarom zoeken gemeenten naar een activiteit die deze ontspanning kan bieden en die mantelzorgers in contact brengt met elkaar. Elke gemeente kan dit zelf invullen. In Woudenberg is hiervoor samenwerking gezocht met Oud Woudenberg. Om 10.00 uur opent wethouder Marleen Treep de dag, gevolgd door een humoristische kennismaking in dialect met Woudenberg in vroeger dagen door Janny Goemaat. Om 12.00 uur is er soep waarna de sketch herhaald wordt en om 15.00 uur wordt de dag afgesloten. De hele dag kunnen mantelzorgers het Cultuurhuis binnenlopen voor ontmoeting, ontspanning, koffie, thee of wat lekkers. Ook mogen ze een cadeautje, gesponsord door lokale ondernemers, uitzoeken. Professionals van zorgorganisaties en De Kleine Schans zijn aanwezig als gesprekspartner of voor informatie.

Eén van de gastvrouwen is Manon Goemaat. Zij is wijkverpleegkundige van Beweging 3.0 en betrokken bij preventie en voorlichting over ouderenzorg. Een andere aanwezige, ook betrokken bij preventieve zorg, om vragen te beantwoorden is wijkverpleegkundige Bert Jan Bos van Centraalzorg. ,,Mantelzorgers zijn heel belangrijk voor een zieke, maar wij moeten opletten en bespreken of ze die taak ook kunnen blijven uitvoeren. Wij kunnen zo nodig zorgen voor ondersteuning. Vorig jaar bezochten 200 bezoekers de Dag van de Mantelzorg die informatie kregen over dagbesteding, fysiotherapie, ergotherapie, persoonsalarmering, respijtzorg, thuiszorg en warme maaltijden. Dit jaar is er een andere opzet en ook nu verwachten we veel aanloop.'' Net als Bert Jan is ook Esther van Horssen aanwezig. Samen met Judith de Boer vormt zij als WMO-consulent het Steunpunt Mantelzorg dat dagelijks mensen met een zorgvraag een luisterend oor en ondersteuning biedt als dat nodig is. ,,Op de Dag van de Mantelzorg willen we mantelzorgers erkenning bieden, maar we komen ook graag in contact met mensen die niet bij ons in beeld zijn. Vorig jaar waren er veel boeiende spontane ontmoetingen. Daar hopen we nu weer op. Wie informatie wil of ervaringen wil delen kan ons herkennen aan ons naamkaartje."

Esther meldt ook dat er vanaf 4 december iedere eerste dinsdag van de maand tussen 10.00 en 11.30 uur in MFC De Schans een inloopspreekuur is voor mantelzorgers.