• Alie van Vliet is de nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal domein.

    Joke van der Heide

'Ons dorp ziet om naar elkaar'

WOUDENBERG Ervaren bestuurder Alie van Vliet neemt de voorzittershamer bij de Adviesraad Sociaal Domein over van Goof de Vor. Het mooie van Woudenberg vindt zij dat de mensen omzien naar elkaar. In haar functie als voorzitter wil zij daar zelf een bijdrage aan leveren.

Omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel voor de aanpak van het sociaal domein. Denk aan voorbeelden als mantelzorg of aandacht voor mensen die eenzaam zijn. Alie stelt trots: ,,In Woudenberg gebeurt het niet alleen op papier, maar gebeurt het ook echt." Omzien naar elkaar was voor haar ook de reden dat zij anderhalf jaar geleden lid werd van de Adviesraad Sociaal Domein. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over beleidsstukken van de gemeente op dit terrein.

CIJFERS HOGER Tijdens een middag van de SWO zag Alie statistieken waaruit bleek dat er maar weinig mensen in Woudenberg zijn met psychische problemen. ,,Vanuit mijn werk als voorzitter voor een cliëntenraad van een landelijke GGZ-instelling wist ik dat dit getal veel hoger moest zijn. Mensen met een psychische beperking laten zich echter niet nadrukkelijk zien. Ik heb toen contact opgenomen met de secretaris van de adviesraad, Jeanine Schaling. We hebben een leuk gesprek gehad en zij stimuleerde mij om te solliciteren naar het lidmaatschap van de adviesraad" vertelt ze.

JEUGD Alie nam veel ervaring mee op het gebied van jeugd. Een onderdeel binnen het sociaal domein waar steeds meer geld naar toe gaat. Zij heeft altijd gewerkt met jongeren, is orthopedagoog en heeft onder andere ervaring in het basisonderwijs en het MBO. Zij voelde al snel een band met de zwakkere leerling. Alie: ,,Ik vind dat ieder kind zichzelf moet kunnen zijn. Sommigen hebben misschien geen groot hoofd, maar wel een groot hart", geeft ze bevlogen aan. Alie gelooft in de kwaliteiten van jongeren en is enthousiast over woonvormen waar jongeren en ouderen samenwonen en elkaar helpen met internet, boodschappen doen of oppassen. ,,Zo kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen." Zij is een groot voorstander van zo'n preventieve aanpak.

PRAKTIJK Op de MBO gaf Alie onder andere het vak Beleidsmatig denken. Lachend geeft ze aan: ,,Een bestuursfunctie voor het beoordelen van beleidsstukken sluit daar mooi bij aan. Mijn valkuil is alleen dat ik meteen een vertaling wil maken naar de praktijk. Wie, wat, waar, wanneer en hoe gaan we een vraagstuk oppakken zijn mijn eerste gedachten bij het lezen van een nota en dat is niet onze taak."

Vol lof is Alie over het werk van haar voorganger Goof de Vor. ,,Hij heeft de adviesraad op de kaart gezet. De goede samenwerking met de gemeente en andere organisaties is zijn verdienste." Zelf wil zij zich sterk maken voor de PR van de adviesraad door haar gezicht te laten zien bij allerlei activiteiten. Zo weet zij wat er speelt én hoopt zij jongere Woudenbergers in de leeftijd van 30 tot 45 jaar enthousiast te maken om lid te worden van de adviesraad. ,,In tijd valt het mee en je kunt echt een bijdrage leveren aan het welzijn van Woudenbergers", sluit zij enthousiast af.