• Willianne Dolfsma en Andrea de Heus. ,,We zijn blij dat we weer echt les mogen geven.''

    Hannie van de Veen

'We kunnen gelukkig weer echt lesgeven'

WOUDENBERG Net nu de basisscholen wennen aan het digitale lesgeven, mogen de scholen van premier Rutte weer beperkt open.

Daar zijn ze erg blij mee, want iedereen miste het persoonlijke contact. Eindelijk kunnen kinderen weer met elkaar afspreken.

WONDERLIJK SNEL Op de Wartburg gebruikten ze veel Microsoft Teams, Parro, appen en videobellen. Andrea de Heus en Willianne Dolfsma: ,,Via Microsoft Teams en Parro kun je communiceren met ouders en leerlingen of andersom. Parro hadden we al. Afspraken staan in een online agenda. Groep 8 gebruikte al Microsoft Teams en nu andere groepen ook." Thomas vond thuiswerken met rekenen wel leuk, maar taalwerk vond hij lastig. Dan belde hij de juf voor uitleg.

Willianne: ,,Vooral in de hogere groepen konden we zo elk kind goed opdrachten en uitleg en geven en contact houden. Als je kinderen spreekt, kun je zien hoe het met hen gaat en ze zo nodig helpen. Sommigen konden echter niet vrijuit spreken. Via Parro, mail of telefoon hadden we contact met ouders en zicht op de thuissituatie. Ik heb veel respect voor de ouders die ineens leerkracht moesten zijn en onze lessen moesten begeleiden en nakijken. Daarnaast moesten ze de kinderen stimuleren. Hoe ondersteun je hen daarbij? Wonderlijk snel paste iedereen zich aan."

In korte tijd waren er veel veranderingen. Mogelijkheden werden uitgeprobeerd, planningen gemaakt en boeken, schriften en onderwijsmateriaal bij elkaar gezocht, omdat het lange-afstandsonderwijs werd. Andrea: ,,Het is leuk om allerlei talenten te zien bij collega's, ouders en leerlingen.

EVEN PRATEN Het was vooruitdenken, praktische zaken organiseren en veel communiceren. Nieuwe leerstof was 'lastig', maar ook de vraag welke vakken geven we wel of niet. Het welbevinden van ouders en kinderen was belangrijk. Dat vroeg intensiever contact. Zo konden we kinderen een luisterend oor bieden. Even met juf of meester praten doet goed. Soms misten ze hun vriendjes, zoals Matthias die vertelde dat hij weinig te doen had als hij klaar was en dan niet naar vrienden kon. Onze instructievideo's motiveerden, want dan zagen ze hun leerkracht even. Dat was fijn.

Ook ons gebedskanaal gebruikte iedereen volop om voor elkaar te bidden. Net als de dagelijkse livestream van de dagopening gaf dat verbondenheid. Steeds verzorgden andere leerkrachten het zingen, bidden en een bijbelverhaal. Zo beleefden we samen Pasen. Jarigen kregen even aandacht en een kaart van hun leerkracht. Erg leuk was de Wartburg Sport Challenge waarbij kinderen door twaalf filmpjes en een scoreblad konden sporten.''

Yorick: ,,Thuis kon ik wel doorwerken, maar daarna verveelde ik me, omdat ik niet met vrienden kon afspreken. Het sporten was dan leuk om te doen."

DIRECT CONTACT Willianne en Andrea: ,,Ondanks de techniek is het directe contact met onze kinderen het belangrijkst. Dat kan gelukkig weer vanaf maandag 11 mei.

Leerkrachten uit een risicogroep hoeven niet te komen. Op de Wartburg zijn de groepen gesplitst. De halve groepen komen ieder een paar dagdelen en krijgen les in de basisvakken. Boeken blijven op school. Zo zien ze allemaal elke dag hun leerkracht. Woensdag is een vrije dag. De pauzes en start en eindtijden zijn verschillend om drukte te voorkomen. Tussen de middag maken we tafels en deurklinken schoon. Een leerkracht geeft twee keer op een dag met andere kinderen dezelfde les".

Emma: ,,Doordat je met minder kinderen in de klas zit kun je je beter concentreren. Dat is fijn. En de meester kan weer grappige verhaaltjes vertellen of leuke liedjes aanleren. Ik ben blij dat ik mijn vriendinnetjes straks weer zie."