• Pieter en Joanneke de Pater wilden als gezin graag iets voor een ander betekenen.

    Joke van der Heide
  • School en ouders samen in gesprek over het kind.

    Kindcentrum Koningin Juliana

'Nood soms erg hoog'

WOUDENBERG In de serie 'Opvoeden met lef' vertelt deze week Carolien Scholtus van Kindcentrum Koningin Juliana hoe de school ouders kan ondersteunen bij de opvoeding van hun kind. Steunouders Pieter en Joanneke de Pater vertellen vervolgens dat je ook als vrijwilliger andere ouders kan helpen.

Joke van der Heide

Carolien Scholtus vindt dat het lef vraagt om ouder te zijn in deze pittige tijden. Met al die drukke agenda's en alle sociale media waarin het lijkt of andere gezinnen wel het perfecte plaatje hebben. Wat overigens volgens haar niet zo is. ,,Iedereen heeft zijn eigen problemen en heeft hobbels bij de opvoeding. Dat is normaal."

Een belangrijke tip aan ouders is om niet te hoge verwachtingen te hebben van je kind. Laat je kind met rust, adviseert zij. Ook geeft ze aan dat soms bepaald gedrag hoort bij de ontwikkeling van je kind en het juist goed en normaal is dat het kind dit gedrag vertoont. Als voorbeeld geeft ze aan dat jonge kinderen een '"ik-fase" hebben en niet sociaal zijn in het delen van speelgoed. Ook hebben ze een fase, waarin ze alles zelf willen doen.

,,Het is fijn om hier met iemand over te sparren. Dat kan iemand zijn in je familiekring, maar ook de leerkracht op school. Wij merken in de praktijk dat ouders de leerkracht wel weten te vinden. Met name in het 10-minutengesprek komt de ontwikkeling en het gedrag van een kind aan de orde." Soms is dat reden voor een vervolggesprek samen met Carolien Scholtus als intern begeleider. Carolien legt uit dat er dan eerst een waarnemingsgesprek plaatsvindt. ,,We gaan kijken of het kind hetzelfde gedrag vertoont op school als thuis. Vaak is dat wel zo, maar soms kan een kind thuis wel rustig alleen spelen, omdat het dan minder afgeleid wordt. Dan is de vervolgvraag hoe druk een kind bijvoorbeeld op feestjes is."

Carolien vindt zo'n eerste waarnemingsgesprek heel fijn. Vooral omdat bij het Kindcentrum Koningin Juliana niet meer alleen naar de kenmerken van het kind zelf wordt gekeken, maar ook naar de omgeving van het kind. Als kenmerken van het kind zelf, noemt zij onderwerpen als motoriek, cognitieve- en sociale vaardigheden of zindelijkheid. De omgevingsfactoren kunnen echter ook een rol spelen bij de ontwikkeling en het gedrag van een kind. Een drukke klas zorgt voor hogere prikkels dan een rustige klas en kwetsbare kinderen hebben bij een stabiele thuissituatie heel veel baat. Zijn ouders net gescheiden of heeft één van de ouders een burn-out of ernstige ziekte, dan kan dit zijn weerslag hebben op het kind.

,,Het is goed om ook die kenmerken in kaart te brengen. Het geeft een completer plaatje. Zo ontdek je samen wat er achter het gedrag van een kind zit en vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Aan de hand daarvan bepalen we wat we gaan doen. Wanneer je allemaal open en eerlijk bent, kan je eenvoudig veel bereiken, vooral wanneer je op tijd bent." Vaak betekent het dat op school en thuis de aanpak wordt afgestemd. Daar is veel te winnen volgens Carolien. Ook weet school waar de ouders terecht kunnen wanneer zij meer advies nodig hebben, zoals de schoolarts of het sociaal team.

Carolien vindt het een goede ontwikkeling dat het sociaal team sinds mei van dit jaar één keer per maand op school spreekuur houdt. Hier kunnen ouders heel laagdrempelige even sparren wanneer zij vragen hebben over hun kind. Dat gaat van zindelijkheidsproblemen tot gedragsproblemen. Carolien merkt dat het nog even wennen is voor ouders. ,,Ik denk dat ouders het gevoel hebben dat je dan in de jeugdzorg belandt, maar dat is juist niet zo. Door aan te kloppen bij ons, kan dat voorkomen worden. Dus schroom niet en kom met je vragen bij de leerkracht of tijdens het spreekuur van het sociaal team", roept zij ouders op.

'HIJ HOORT ERBIJ' Van ondersteuning op school naar ondersteuning van vrijwilligers. Pieter en Joanneke de Pater wilden als gezin graag iets voor een ander betekenen en dan vooral doen. Toen zij op Facebook het verhaal van Buurtgezinnen lazen, waren zij beiden direct enthousiast en hebben zij contact opgenomen.

Als wijkverpleegkundige ziet Joanneke hoe belangrijk het is dat de directe omgeving klaar staat, hoeveel een goede buur kan betekenen. Als leerkracht in het MBO-onderwijs herkent Pieter ook de kracht van de omgeving. Beiden vinden het mooi om hun zoons van 2 en 6 jaar de positieve ervaring mee te geven om een ander te helpen en te zien opbloeien.

Sinds een jaar komt iedere zaterdagmorgen een jongetje van inmiddels 4 jaar bij hun spelen om zo de ouders voor een ochtend te ontlasten. ,,Het was de eerste weken voor iedereen spannend", vertelt Joanneke. ,,Wij kenden hem niet, hij moest zijn eigen plek vinden en onze kinderen waren nieuwsgierig. Al snel ging hij zelf spelen en hoort hij erbij." Pieter voegt toe dat zij op die zaterdagmorgen altijd klusjes rond het huis doen, zoals houthakken, wat hij leuk en spannend vindt. ,,Voor hem is het inmiddels heel normaal. Als hij een paar weken niet geweest is, vraagt hij wanneer hij weer naar ons toe mag. Dat geldt ook voor onze kinderen. Zij missen hem echt als hij niet kan."

Pieter en Joanneke genieten ervan om te zien dat het goed gaat met hem en dat er binnen zijn gezin meer rust is gekomen doordat hij op zaterdagmorgen bij hen komt spelen. Zij zijn ook positief over de begeleiding vanuit Buurtgezinnen. Pieter hoopt dat hun verhaal anderen inspireert om dit ook te doen: ,,Als je links of rechts om je heen kijkt, zie je dat de nood soms echt hoog is."

Meepraten over opvoeden

Voor iedereen die te maken heeft met jongeren en wil meepraten over opvoeden zijn er de komende weken verbindingsavonden op de basisscholen.Kindcentrum Koningin Juliana 31 oktober, Griftschool 4 november, De Olijfboom 5 november, De Wartburg 13 november en Jan Ligthartschool 14 november.