• Anne Suijdendorp bij de boom met zeven gewoonten.

    Hannie van de Veen

Nieuwe directeur Jan Ligthartschool wil 'bijdragen aan ontwikkeling kind'

WOUDENBERG Anne Suijdendorp uit Veenendaal is schoolleider geworden van de Jan Ligthartschool, waar Jan Wouters een aantal jaren directeur was. Hij heeft afscheid genomen van de school en een nieuwe directeur is inmiddels aan het werk.

Anne is geen onbekende op de school. Ze startte dertien jaar geleden als leerkracht op de vroegere Prangelaar, werkte ook op de Jan Ligthartschool en werd na de fusie van deze scholen Intern Begeleider, later ook op de Griftschool.

ERVARING Anne: ,,Ik koos niet bewust voor het onderwijs maar het leek me wel mooi om iets bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Later wilde ik Intern Begeleider worden, om mijn deskundigheid uit te breiden. Je ondersteunt dan het team en denkt met hen mee. Die ervaring komt me nu goed van pas.

Na acht jaar wilde ik wat anders. Ik volgde een masterstudie 'Gedrag' en werd een keer gepolst om directeur te worden. Ik was toe aan een andere uitdaging. De Dorpsbeuk in Scherpenzeel vroeg me. Daar ben ik nu aan mijn vierde jaar als directeur bezig. Beide scholen vallen onder dezelfde stichting met veel schoolleidersoverleg en werken veel samen, maar hebben ieder hun eigen methodes en invulling daarvan. Op beide scholen ben ik één vaste dag en er is een professioneel team dat veel voor de school over heeft met een vast aanspreekpunt als ik er niet ben. Ook zijn er mensen ambulant voor ondersteuning. De Jan Ligthartschool is een grote school. We hebben om die reden twee schoolassistenten."

GEWOONTEN Op de Jan Ligthartschool is een paar jaar geleden de methode 'The Leader In Me' (TLIM) geïntroduceerd. Op de Dorpsbeuk zorgen ze door gepersonaliseerd leren voor een optimale ontwikkeling voor alle kinderen. De TLIM die in 1989 door Stephen Covey is ontworpen, is ook in het onderwijs bruikbaar. In een boom zijn zeven 'vaste gewoonten' afgebeeld die helpen om bewuster in het leven te staan, je talenten te laten te groeien en sociale vaardigheden te stimuleren: 'wees proactief', 'begin met je einddoel voor ogen', 'doe belangrijke zaken eerst', 'geef iedereen ruimte door win-win', 'probeer eerst de ander te begrijpen', 'zorg voor synergie door ideeën samen te voegen' en 'zorg goed voor jezelf'. In elke klas hangt hiervan een poster.

Op de Jan Ligthartschool wordt 'groepsdoorbrekend' gewerkt met portfolio's en rekenlijnen. Dat biedt volgens de school mogelijkheden voor Passend Onderwijs en het creëren van gelijke kansen. Het betekent dat op hetzelfde moment een vak in de hele school gegeven wordt en kinderen op niveau ingedeeld zijn. Pas als een doel gehaald is, gaan ze door naar het volgende niveau. Dat gebeurt al bij rekenen en begrijpend lezen, maar in de toekomst ook bij taal en creatieve vakken. ,,Dankzij de onderwijsassistenten kunnen we bij deze werkwijze toch structuur en voorspelbaarheid bieden wat veel kinderen nodig hebben. Door soms afwijkende keuzes te maken kunnen kinderen zo toch dicht bij huis naar school in plaats van naar speciaal onderwijs."

Anne wil als directeur van de Jan Ligthartschool met iedereen binnen de gemeente Woudenberg samenwerken ,,om elkaar te ondersteunen en zo goed mogelijk onderwijs te geven aan alle kinderen''.