• Joke van der Heide

Olijfboom bij Viermaster

WOUDENBERG  Basisschool De Olijfboom treedt per 1 januari toe tot de Vereniging van Protestant Christelijk Onderwijs De Viermaster. De toenemende regelgeving vanuit de overheid en de ambitie om de school verder te ontwikkelen, spelen een rol bij deze keuze.

Joke van der Heide

Onderwerpen als het invoegen van passend onderwijs, kwaliteitszorg, arbo en scholing van de leerkrachten nemen onevenredig veel tijd in beslag van de directie van een zelfstandige school. Tijd, die directeur Marianne Meerveld van de Olijfboom liever wil besteden aan haar onderwijstaken. Zij is dan ook blij dat haar voorganger, Hans Jansen, het initiatief heeft genomen om voor de zomervakantie van 2015 af te tasten of toetreding tot de Viermaster een goede optie is. Nu anderhalf jaar later is die toetreding een feit.

 

VERSTERKING De Viermaster bestaat tien jaar. Er zijn acht basisscholen uit de dorpen Ederveen, Elst, Overberg, Renswoude, Scherpenzeel en nu dan ook Woudenberg bij aangesloten. ,,Ons bestuursbureau biedt de scholen een stukje versterking", vertelt Henk Jonker, directeur/bestuurder van de Viermaster. Meerveld voegt toe: ,,Daar heb ik vanaf augustus al veel profijt van gehad. Er is heel veel kennis. Als je een vraag hebt, betekende dat voorheen veel uitzoekwerk. Nu is één belletje genoeg."

 

EIGEN ACCENTEN LEGGEN Voor de ouders en de kinderen verandert er volgens Meerveld niet veel. De Viermaster geeft de scholen de ruimte om binnen de gestelde (beleids)kaders hun eigen accenten te leggen. Jonker: ,,Dat vinden wij belangrijk. Die eigenheid maakt dat ze van elkaar kunnen leren. Toetreding heeft dan ook een positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Zo loopt er op de Korenmaat een pilot op ICT-gebied, waar andere scholen kunnen meekijken om vervolgens hun eigen keuzes te maken."

 

KWALITEITSCULTUUR Met de ambitie om zich verder te ontwikkelen zit de Olijfboom goed bij de Viermaster. ,,Er heerst binnen de Viermaster een kwaliteitscultuur, die door alle medewerkers wordt omarmd. Dit bleek ook uit recente beoordelingen van de onderwijsinspectie en RTL Nieuws", vertelt Jonker met enige trots.

De onderwijsinspectie beoordeelde zowel de ambitie als de vele onderwijsontwikkelingen met een goed. Bij het RTL-overzicht van de citoprestaties scoorden de aangesloten scholen bovengemiddeld met een 7,51, terwijl het landelijke cijfer 6,9 is. 

Extra kwaliteit wordt ook geboden doordat de organisatie minder kwetsbaar is. Als voorbeeld noemt Jonker de nieuwe wettelijke bepalingen over invalkrachten. Als deze meer dan zes keer op één school invallen, moeten zij in dienst worden genomen. Deze maatregel leidt bij veel scholen tot het naar huis sturen van de kinderen bij ziekte van de leerkracht. Bij de scholen van de Viermaster komt dit nauwelijks voor doordat de Viermaster het centraal regelt en onderling afstemt.

JAREN VOORUIT Meerveld kijkt terug op een zeer hectische, maar positieve periode met een fusie tussen twee scholen, een verbouwing en toetreding tot de Viermaster. ,,Het bood ons als team de kans om een school neer te zetten, waar wij weer jaren mee vooruit kunnen", zegt zij tot slot.