• Remko de Waal

Oliebollen op Poortplein

WOUDENBERG  Waarom het tentfeest dit jaar niet doorgaat, legde burgemeester  Titia Cnossen nogmaals uit aan de raad. De gemeente zal na de  jaarwisseling wel oliebollen uitdelen op het  Poortplein, zodat Woudenbergers elkaar toch kunnen ontmoeten.

Joke van der Heide

 

Dit idee kwam van een adviesgroep, waar de burgemeester gesprekken mee heeft gevoerd. ,,Deze groep stelde voor om wel iets te organiseren op het Poortplein, omdat  zij verwachten dat daar  na  24.00 uur toch veel Woudenbergers bij elkaar zullen komen", aldus de burgemeester. Zij riep alle raadsleden op om vanaf half één te komen helpen met uitdelen.Om misverstanden te  voorkomen lichtte de burgemeester het proces nogmaals toe. ,,Op onze oproep begin van  dit jaar kwam een horecaondernemer af. Hij is gestart  met het invullen van de vergunningsaanvraag, maar heeft deze nooit helemaal ingevuld. Wij hebben hem uitgenodigd om  de vergunning compleet te  maken. Dat is niet gelukt en dan kunnen wij de vergunningsaanvraag niet in behandeling nemen."

 

Dit besluit werd in september genomen. De burgemeester is vervolgens in gesprek gegaan met onder  andere de jongerenwerker,  diverse  maatschappelijke organisaties en twee andere horecaondernemers, Lia van Beek en Netty van der Tas, over wat de gevolgen zouden zijn wanneer er geen Nieuwjaarsfeest zou komen. Deze ondernemers  hebben toen aangeboden om de horeca-activiteiten voor het feest op zich te nemen. Zij vertelden dat zij voor 10.000 euro niet het gehele feest konden organiseren, omdat zij niet met vrijwilligers werken. ,,Dan zou toch een deel van de organisatie bij de ambtenaren komen te liggen. Die dubbelrol willen wij als gemeente en raad niet meer. Het is niet goed om je eigen vergunningaanvraag te  verlenen en te controleren", aldus de burgemeester.