• Toos de Heus wordt verbonden

    Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • De 'bewusteloze' Liekele moet geholpen worden voor het toeziend oog van Susan Weinman.

    Hannie van de Veen

'In noodsituatie iets kunnen doen'

WOUDENBERG De laatste school die dit jaar jeugd-EHBO-examen afnam was de Olijfboom. De Wartburg deed in april examen, de Jan Ligthartschool in januari en de Julianaschool al in december bij examinator Marion van de Hurk. Iedereen was geslaagd.

Zenuwachtig kwamen de leerlingen in groepjes van zes naar het zorglokaal. Het gymlokaal bij de kleuters was in gebruik. Daar zaten examinator Susan Weinmann uit Scherpenzeel en 'slachtoffers' Liekele Hoekstra, Bernadet Houttuin, Hennie Ter Maaten en Toos de Heus , de invalster voor Carolien van Schoonhoven, al klaar met hun verwondingen. De één had een snee in zijn vinger, de ander een handwond, de volgende een gebroken arm en Liekele is specialist in bewusteloosheid of benauwdheid. De leerlingen mochten samen overleggen en kregen soms zelfs een tip van een slachtoffer: ,,Moet ik mijn ring niet afdoen?" of ,,Ik zou mijn arm willen ondersteunen". Voor de wat onzekere leerlingen was dit fijn. Het initiatief nemen om te handelen was voor hen al moeilijk genoeg. Anderen waren juist heel zeker van hun zaak. Toch bleek iedereen over voldoende kennis te beschikken. Hoewel het theorie-examen al eerder was afgenomen, ondervroegen de 'slachtoffers' de leerlingen ook tijdens de 'behandeling'. Vaak bleek meer kennis aanwezig dan ze lieten zien. Hennie: ,,Er is wel verschil tussen de scholen. Op de ene school doen leerkrachten er meer aan dan op de andere. Op de Wartburg helpen er in grote klassen vaak moeders tijdens de lessen. Als je iets van EHBO weet kun je in een noodsituatie iets doen. Ook leren ze een ambulance te bellen en juiste informatie doorgeven." Noodsituaties waar de leerlingen mee om leerden gaan zijn waren bijvoorbeeld: brandwonden, tekenbeten, iets in een oog, oor of neus, vergiftigingen, stabiele zijligging, de Heimlichgreep bij verslikken, verstuiking of verzwikking en de Rautecgreep om iemand te verplaatsen.