• Gemeente Scherpenzeel

Nieuwe woningen Bruinhorsterlaan

SCHERPENZEEL De ondertekening voor de overeenkomst van de bouw van nieuwe woningen aan de Bruinhorsterlaan vond vanmiddag plaats. Wethouder Tonnis van Dijk, directeur bestuurder van Woningbouwcorporatie Woonstede Marian Teer en algemeen directeur van Bouwbedrijf Kreeft Dirk Jan van den Brink gaven hiermee het startsein voor een mooie samenwerking.

VAN SCHOOL NAAR WONINGEN Op het terrein van de voormalige Bruinhorstschool verrijst straks een mix van tien eengezins-huurwoningen en vier zogenaamde levensloopbestendige koopwoningen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de woningbehoefte in Scherpenzeel zoals in de Woonvisie Scherpenzeel 2013-2020 is omschreven.

Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken, was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Door de goede inpassing van de woningen en vooraf overleg met de omwonenden zijn geen bezwaren op het plan ingediend. Inmiddels wordt de Bruinhorstschool gesloopt en wordt het terrein binnenkort bouwrijp gemaakt. De start van de bouw is vóór eind december 2017; de oplevering staat medio 2018 gepland.

SOCIALE SAMENHANG EN ZELFSTANDIGHEID ,,Met deze samenwerking leveren de gemeente en Woonstede een bijdrage aan het huisvesten van mensen met een kleine beurs in de gemeente Scherpenzeel. We zorgen samen dat op deze locatie een evenwichtige invulling komt van koop- en sociale huurwoningen", vertelt Marian Teer. Tonnis van Dijk sluit zich hier bij aan: ,,De hier geplande woningbouw voorziet in een behoefte en past prima bij onze Woonvisie."

Sociale samenhang en langer zelfstandig blijven wonen staan centraal bij dit plan. De woningen liggen op loopafstand van het centrum van Scherpenzeel. Voor elke woning worden in de directe omgeving twee parkeerplekken gerealiseerd. Bouwbedrijf Kreeft ontwikkelt en realiseert de woningen. Het ontwerp is afkomstig van het Scherpenzeelse Buro voor Bouwkunde.

ENERGIEZUINIG De levensloopbestendige woningen hebben de woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer op de begane grond. Naast goede muur-, dak- en vloerisolatie worden op de daken zonnepanelen geplaatst en krijgen alle woningen energiezuinige installaties. De tien eengezinswoningen worden verhuurd via huiswaarts.nu.