• Bram van den Heuvel

Nieuwe start voor De Opvoedachtbaan

WOUDENBERG Een ontmoetingsplek voor opvoeders. Dat was het doel van De Opvoedachtbaan, dat in maart dit jaar in het Cultuurhuis Woudenberg van start ging. Het initiatief kwam door gebrek aan belangstelling niet van de grond, maar gaat in december onder een nieuwe naam in de herkansing.

Gerjanne van de Waerdt

,,Ontzettend jammer dat het mis ging, vooral omdat er zoveel enthousiaste vrijwilligers waren'', blikt projectcoördinator Anke Nieuwenhuizen, werkzaam bij de organisatie Humanitas, terug. ,,Ik denk dat mensen een verkeerd beeld hadden bij de naam 'Opvoedachtbaan'. Dat schept de verwachting dat het gaat om ouders die moeite hebben met de opvoeding. Maar dat was en is nog steeds helemaal niet de bedoeling van dit initiatief. We willen een laagdrempelige ontmoetingsplek realiseren voor ouders, zodat ze een netwerk op kunnen bouwen met andere ouders. Daarbij hoeven de gesprekken helemaal niet te gaan over persoonlijke problemen. Ook minder serieuze onderwerpen kunnen worden besproken.''

JONGE MOEDERS Uit gesprekken met werknemers van het consultatiebureau blijkt volgens Anke dat ouders ondanks het mislukken van De Opvoedachtbaan wel degelijk behoefte hebben aan momenten om elkaar op een informele manier te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. ,,Daarnaast gaven mensen vanuit het wijkteam van Woudenberg aan dat er ouders zijn die op zoek zijn naar (meer) contacten met andere ouders'', vervolgt de coördinator. ,,Vooral voor jonge moeders is het moeilijk om een sociaal netwerk met andere moeders op te bouwen, omdat hun kind nog niet naar school gaat of lid is van een vereniging.'' Vanwege deze signalen wil Anke Nieuwenhuizen opnieuw ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders organiseren, nu in het consultatiebureau in Woudenberg in dorpscentrum De Schans.

VRIENDJES De ontmoetingen zullen ongeveer twee keer per maand plaatsvinden, afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt. ,,Daar hebben de kinderen meteen een plek om te spelen. Voor hen is het ook belangrijk dat ze de kans hebben om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te ontmoeten.'' Voor de bijeenkomsten zijn enthousiaste vrijwilligers nodig. ,,Zij hoeven echt niet de rol van hulpverlener te spelen'', benadrukt Anke. ,,Het gaat in de eerste plaats om het ontvangen van de ouders en het voeren van gezellige gesprekken.''

NIEUWE START De ontmoetingsbijeenkomsten krijgen een nieuwe naam, die moet nog worden bedacht. Het initiatief is vergelijkbaar met 'mamacafés' die al in verschillende plaatsen zijn opgezet. Daar gaat het ook om het uitwisselen van ervaringen met andere ouders. ,,We hopen dat de ontmoetingen na de nieuwe start wél een groot succes worden.''

Anke Nieuwenhuizen is bereikbaar via het telefoonnummer 06-13417721 of via e-mailadres woudenberg@home-start.nl.