• Archief BDUmedia

Nieuwe regels voor kappen van bomen

WOUDENBERG Inwoners hebben voor het kappen of ingrijpend snoeien van bomen vanaf 17 oktober geen vergunning meer nodig, tenzij het gaat om bomen die zijn opgenomen op de gemeentelijke Bomenkaart Woudenberg. Op deze bomenkaart staan de bomen, lanen en singels die zó belangrijk zijn voor het groene karakter van Woudenberg, dat ze een beschermde status hebben. Ook de zogenaamde hoofd groenstructuur, die is vastgesteld in het Groenbeleidsplan 2011, is verwerkt in deze kaart.

„Woudenberg is een mooie groene gemeente waar we prettig wonen en recreëren. Als groene gemeente besteden we veel aandacht aan planten en bomen in parken en woonwijken en vinden we dit groene karakter erg belangrijk om te behouden. Daarom hebben we een Bomenkaart Woudenberg gemaakt waar al het groen in onze gemeente op staat. Op deze bomenkaart is voor u zichtbaar welke bomen met vergunning gekapt en gesnoeid moeten worden. Het kan dus zomaar zijn dat de bomen in uw voortuin een beschermde status hebben. De dikte van de stam is bijvoorbeeld geen graadmeter meer als het gaat om wel of niet een vergunning aanvragen. Controleer dus van te voren of u mag gaan snoeien of kappen. Én nu we het toch over groen hebben, nog meer groen is van harte welkom want met de bomen en planten in uw tuin draagt u bij aan een groene woonomgeving", aldus Gijs de Kruif.

GRATIS ADVIES Inwoners die vermoeden dat een boom in hun tuin ziek is, of onveilig voor de omgeving, kunnen, om te voorkomen dat er onbedoeld een gezonde boom gekapt wordt, gratis advies inwinnen bij een deskundige van de gemeente. Zij informeren inwoners dan over het onderhoud en behoud van bomen. Ook krijgen inwoners tips. Waar moeten zij bijvoorbeeld op letten als zij hun tuin opnieuw gaan inrichten of als zij gaan verbouwen? Voor dit adviesgesprek kunnen inwoners een afspraak maken via het telefoonnummer 14033.

KAART Indien de boom, die een inwoner wil kappen, op de Bomenkaart Woudenberg staat (al dan niet in hun voortuin), is vanaf 17 oktober een (omgevings)vergunning nodig. Voordat men een boom gaat kappen, is het verstandig om altijd vooraf de kaart te controleren. Bij twijfel kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente.