• Foto: Henny Jansen/BDU

Nieuwe deel begraafplaats Woudenberg in gebruik

WOUDENBERG  Op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats is zaterdag 14 augustus het eerste graf in gebruik genomen. Met de uitbreiding kan Woudenberg de komende vijfentwintig jaar vooruit.

 

De inrichting van het nieuwe deel wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 bestaat uit de uitbreiding direct grenzend aan het oude gedeelte. In deze fase wordt al wel de hoofdstructuur van de beplanting aangelegd, zodat de bomen alvast kunnen groeien. Gekozen is voor bolacacia's, rododendrons, rode beuken en buxushaagjes. De eerste onderhoudsvriendelijke paden met een harde onderlaag zijn aangelegd en het gras is op kunststof rasters aangebracht. Dit om bij harde regenval blubber te voorkomen. Ook de hoofdtoegangsweg  is al aangelegd, door de bouwwerkzaamheden nog niet met de uiteindelijke sierbestrating, maar de weg is wel rolstoeltoegankelijk.

 

Het project wordt begeleid door de begrafeniscommissie, waar de uitvaartondernemers bij betrokken worden. ,,Het is heel belangrijk voor de mensen, die wij begeleiden dat het goed geregeld is", geeft uitvaartondernemer Sjoukje van Krimpen aan. Zij is positief over hoe de uitbreiding wordt gerealiseerd. Speciaal noemt zij het nieuwe strooiveld, waarop een monument komt met herdenkingsplaatjes van de overledenen. Het aantal crematies neemt volgens haar toe. Landelijk wordt ruim 65 procent van de overledenen gecremeerd. Van Krimpen: ,,In Woudenberg wordt er vanuit religieus perspectief iets meer begraven. Zo'n 50 procent van de uitvaarten die ik verzorg, zijn begrafenissen. Voor mijn collega Wout Blokhuis is dit bijna 90 procent." 

Er is volgens Van Krimpen daarnaast extra capaciteit nodig in Woudenberg omdat de graven niet worden geruimd. Dit geldt niet alleen voor de graven in het oude gedeelte, die voor onbepaalde tijd zijn. Maar anders dan elders worden de nieuwe graven met een vaste looptijd ook niet vanzelfsprekend geruimd. Tot slot stelt Van Krimpen er blij mee te zijn dat een kleine gemeente als Woudenberg zo'n mooie begraafplaats met zo'n rijke historie heeft.