Nieuwe bomenverordening 2017: Bijen delven onderspit

WOUDENBERG  De imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg maakt zich zorgen over de nieuwe bomen verordening 2017. Door de wijzigingen in de verordening is de kapvergunning voor bloesem dragende bomen in het openbaar gebied versoepeld, waardoor met name de bestuivende insecten als hommels en bijen het onderspit dreigen te delven.

Joke van der Heide

De  grote boosdoener is de nieuw voorgestelde boomwaarderingsmethode. Op basis van 10 gewogen criteria wordt bepaald of een boom niet-interessant, interessant of een beschermde boom is. De criteria zijn de groeisnelheid, grootte, diameter van de stam, geschatte  levensverwachting, groeivorm, ruimtelijke aanwezigheid, bijzondere cultuurhistorische waarde, natuur en milieu, ecologische waarde en of een boom herplant is.

Lammert van Beek, imkervereniging, vertelde afgelopen dinsdag in de commissievergadering dat het gevolg van deze methode is dat bloesem dragende bomen, veelal als niet interessante bomen worden aangemerkt. Voor deze bomen hoeft de gemeente dan niet langer een kapvergunning aan te vragen als de gemeente de bomen kwijt wil. Het probleem zit volgens Van Beek in de lage waardering die het criterium ecologische (natuur) waarde van bomen heeft meegekregen. Dit verbaast Van Beek, omdat de gemeente juist aangeeft voortaan rekening te houden met natuurwaarden die bomen hebben voor onder andere vogels en bijen.

De waarde ophogen naar dezelfde hoogte als de cultuurhistorische waarde was geen optie voor wethouder Gijs de Kruif, omdat dan de verhoudingen ongelijk zouden worden. Een morele plicht om bloesem dragende bomen te herplanten was ook geen optie, aangezien juist deze bomen vanwege overlast op verzoek van burgers worden gekapt. Verder was de raad tevreden met de nuchtere en zakelijke aanpak, die leidt tot minder regelgeving.