Nieuwe belasting ondernemers moet centrum impuls geven

WOUDENBERG De Woudenbergse Winkeliersvereniging DES heeft het initiatief genomen om te komen tot een bedrijveninvestingszone (BIZ) in het centrum van Woudenberg. Dit initiatief maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in de zone aan meebetalen.

Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over dit initiatief en stelt de gemeenteraad in maart dan ook voor om een bedrijveninvesteringszone in het centrum van Woudenberg in te stellen. Binnen deze bedrijveninvesteringszone heft de gemeente een nieuwe vorm van belasting. Het geld dat hiermee wordt geïnd, kunnen de deelnemende bedrijven gebruiken om bijvoorbeeld te investeren in het aantrekkelijker maken van het centrum en het organiseren van activiteiten die de levendigheid en aantrekkingskracht van het Woudenbergse centrum vergroten. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol.

UITSLUITSEL Op verzoek van de Woudenbergse winkeliersvereniging (DES) onderzocht de gemeente de mogelijkheden voor een bedrijveninvesteringszone voor het centrum van Woudenberg. Inmiddels hebben de winkeliers en horeca in het centrum de vereniging Ondernemingsfonds DES Woudenberg (ODW) opgericht. De uitvoering van de activiteiten en plannen voor het Woudenbergse centrum betaalt men vanuit dit fonds.

Of de BIZ er daadwerkelijk komt hangt ten eerste af van de instemming in maart door de gemeenteraad met de verordening en ten tweede van de draagvlakmeting, die wordt gehouden onder winkeliers en horeca. Zij kunnen tot 7 april voor of tegen het initiatief stemmen. Een eerste peiling onder de ondernemers gaf een positieve uitkomst voor de BIZ. Minimaal de helft van de ondernemers in het centrum moet zich uitgesproken hebben over het initiatief en tweederde daarvan moet een BIZ ook daadwerkelijk zien zitten.

SLAGKRACHT Wethouder Gijs de Kruif: ,,Een bedrijveninvesteringszone betekent dat iedere ondernemer meebetaalt aan activiteiten en uitvoering van plannen. Met een groter budget is er meer slagkracht voor de ondernemers en kunnen zij de ondernemersorganisatie verder professionaliseren. Voor de inwoner en de recreant betekent dit een positieve bijdrage aan het dorpscentrum, zoals een aantrekkelijker centrum en activiteiten die de levendigheid van het centrum ten goede komen. Met al deze voordelen van een bedrijveninvesteringszone voor ondernemers, verwacht ik dat deze er komt."

Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen alle commerciële bedrijven die verkopen aan consumenten (voornamelijk winkels en horeca), gezamenlijk activiteiten ontwikkelen en deze uitvoeren volgens een jaarlijks activiteitenplan. Deze activiteiten bekostigen zij vanuit een verplichte eigen bijdrage die iedere ondernemer in dit gebied in de vorm van een belasting betaalt aan de gemeente. De gemeente keert dit bedrag, na aftrek van de gemaakte gemeentelijke kosten, vervolgens weer uit aan de vereniging ODW die dit geld beheert en de activiteiten organiseert. Iedere ondernemer binnen de BIZ kan lid worden van ODW en zo meebepalen hoe de gelden worden besteed.

Het voorstel tot het instellen van een BIZ wordt op dinsdag 10 maart besproken in de raadscommissie. Iedereen is van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Op donderdag 26 maart neemt de gemeenteraad een definitief besluit.