• Voorzitter Goof de Vor en Jeanine Schaling Adviesraad Sociaal Domein

    Joke van der Heide

Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein

WOUDENBERG  De Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg is per 1 januari 2016 onder een nieuwe naam en nieuwe werkwijze van start gegaan. Voorzitter Goof de Vor en secretaris Jeanine Schaling spraken over deze ontwikkelingen.

Door Joke van der Heide

 

In 2015 kreeg de gemeente er nieuwe taken bij. Naast de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werd de gemeente ook verantwoordelijk voor de Jeugd- en Participatiewet. Deze drie taken vallen binnen de gemeente onder het sociaal domein. De naamswijziging van Adviesraad Wmo naar Adviesraad Sociaal Domein was dan ook een logische stap.

 

PERSOONLIJKE TITEL De invulling was een grotere klus. Er werd afgesproken dat alle leden ontslag namen en vervolgens de mogelijkheid kregen om opnieuw te solliciteren. Hun positie werd echter anders. In de Adviesraad Wmo waren enkele leden vertegenwoordigers van belangenverenigingen als de ouderenbond en de kerk. In de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein nemen leden op persoonlijke titel zitting.

,,Het zijn betrokken vrijwilligers, die kennis of affiniteit hebben met het sociaal domein. Er worden geen specifieke diploma's voor gevraagd", vertelt Goof de Vor. In de Adviesraad zit bijvoorbeeld een verpleegkundige, iemand uit het onderwijs en uit het maatschappelijk werk.

 

ERVARINGSDESKUNDIGEN Deze omslag betekent dat er niet voor iedere doelgroep deskundigen in de Adviesraad meer zitten. De Adviesraad kiest er voor om per onderwerp deskundigen bij de advisering te betrekken. Bij het opstellen van het advies aan b en w over de beleidsnota Mantelzorg, dat vanavond op de agenda van de commissievergadering staat, hebben zij dat voor de eerste keer gedaan. Jeanine Schaling: ,,De ervaringen van Mees en Leny Blokhuis gaven ons nieuwe inzichten over bijvoorbeeld de jaarlijkse mantelzorglunch. Deze kan blijven bestaan, maar geef de mantelzorger een keus tussen de lunch of samen iets doen. Ook kwam naar voren dat veel mensen zich niet als mantelzorger zien. Je doet dat gewoon voor je naaste. Dat blijkt uit de cijfers. In Woudenberg zijn slechts 38 mantelzorgers bekend, terwijl er volgens de landelijke cijfers 2.490 zouden zijn."

 

VACATURES Alle betrokkenen hebben het als plezierig ervaren om samen het advies op te stellen vertelt Schaling. ,,Dit willen wij in de toekomst vaker gaan doen." Voor Leny en Mees betekende dit twee keer vergaderen en wat leeswerk voor in totaal drie tot zes uur. De leden van de Adviesraad doen ieder één a twee adviestrajecten per jaar en zijn daar zo'n tien uur per adviestraject mee bezig. De Vor vertelt dat het aantal vergaderingen per jaar naar zes keer is verlaagd, zodat in totaal een vrijwilliger zo'n vijftig uur actief is voor de Adviesraad.

Enthousiast doet hij een oproep voor meer vrijwilligers. ,,Als Adviesraad zorgen wij er voor dat met onze gevraagde en ongevraagde adviezen elke burger in Woudenberg kan meedoen. Wij zijn ook op zoek naar iemand, die ons kan helpen met de website en onze facebookpagina."