• Hannie Lamberink

Nieuwbouw-plan Reinaerde valt niet in de smaak bij omwonenden

WOUDENBERG Reinaerde heeft een plan ontwikkeld dat voorziet in de herontwikkeling van de voormalige Jan Ligthartschool naar vierentwintig zorg studio's en appartementen plus zes sociale huurwoningen.

Het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg realiseert zich dat het om meer woningen gaat dan de aangegeven tien tot vijftien dorpse woningen in de Structuurvisie. Deze eenheden zijn echter veel kleiner dan een reguliere woning.

DRIE VERDIEPINGEN Omdat het plan voorziet in appartementen/studio's voor begeleid wonen, waarvoor ook gemeenschappelijke ruimten nodig zijn, is gekozen voor een appartementengebouw met drie verdiepingen. De zes sociale huurwoningen zijn én financieel noodzakelijk om het project te realiseren én om te voorzien in de vraag. Het college is van mening dat het ontwerp stedenbouwkundig aanvaardbaar is, omdat het perceel hiertoe voldoende ruimte biedt.

PARKEERPROBLEMEN De insprekers in de commissievergadering waren het hier niet mee eens. Zij hebben moeite met het volume van het gebouw, juist vanwege het dorpse karakter. In mei is er goed overleg geweest tussen omwonenden en Reinaerde. Het heeft alleen niet geleid tot een oplossing. Naast het volume voorzien de omwonenden ook parkeerproblemen.