Nieuwbouw basisschool De Glashorst kan starten

SCHERPENZEEL Het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel heeft het programma onderwijshuisvesting 2016 vastgesteld. Op het programma staat de vervangende nieuwbouw voor basisschool De Glashorst op de huidige locatie.

De gemeenteraad van Scherpenzeel heeft in december 2014 al positief besloten over een nieuw schoolgebouw voor De Glashorst. Het college is vervolgens met het bestuur van VPCO De Viermaster in overleg gegaan om afspraken te maken over de uitvoering van de nieuwbouw. De overeengekomen afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst en deze dient als basis voor de samenwerking.

Wethouder Henk Vreeswijk, portefeuillehouder van het nieuwbouwproject, is oprecht blij met de bouw van de nieuwe school. Hiermee heeft de gemeente Scherpenzeel haar onderwijshuisvesting op orde en zijn de faciliteiten voor goed onderwijs aan onze kinderen de komende jaren geborgd. Ook Henk Jonker, directeur-bestuurder van VPCO De Viermaster, is verheugd over de gemeentelijke investering in de scholenbouw in Scherpenzeel.

Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst kan het schoolbestuur starten met de voorbereiding van de nieuwbouw. Jan Bos, directeur van De Glashorst, gaat zich eerst met zijn team buigen over het programma van eisen. Hierna volgt de keuze voor een architect. Omwonenden en overige belanghebbenden bij de school zullen zoveel mogelijk betrokkenen worden bij de ontwikkelingen. Het plan is om de nieuwbouw voor het schooljaar 2017-2018 gerealiseerd te hebben.