• Provincie Utrecht

Nieuw wandelpad en parkeerterrein Fort aan de Buursteeg

RENSWOUDE Met de oplevering van een twee kilometer lang wandelpad en een parkeerterrein met 100 plekken is het gebied in en om Fort aan de Buursteeg in Renswoude beter bereikbaar en beleefbaar. Het wandelpad, waar voorlopig ook gefietst mag worden, verbindt station de Klomp en het Grebbelinie bezoekerscentrum.

Het zuidelijk deel van Fort aan de Buursteeg wordt nog verder ontwikkeld. Na het eerste snoeiwerk zijn de zichtlijnen weer hersteld. Er vinden nog baggerwerkzaamheden plaats. Een aantal markante bomen, die ruimte hebben gemaakt voor het wandelpad, worden herplant. Eind 2017 gaan de samenwerkende organisaties aan de slag met het beleefbaar maken van enkele cultuurhistorische elementen op het fortterrein. ProRail gaat in 2018- 2019 een tunnel aanleggen tussen het zuidelijk en noordelijk deel van het fort.

SAMENWERKING De herinrichting is een samenwerking van de provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Veluwe, Gebiedscoöperatie O-gen, Regio Foodvalley en de omliggende gemeenten Renswoude, Veenendaal en Ede. Fort aan de Buursteeg maakt deel uit van de Grebbelinie, een verdedigingslinie die loopt van Bunschoten tot aan de Grebbeberg in Rhenen.

TOEGANKELIJK Het bezoekerscentrum Grebbelinie is momenteel in aanbouw. Met de voltooiing hiervan en van de inrichting van het terrein rondt de provincie Utrecht de herontwikkeling van Fort aan de Buursteeg af. De provincie wil hiermee het overkoepelende verhaal van de Grebbelinie een nieuwe impuls geven en het gebied voor een breed publiek toegankelijk maken.

BEZOEKERSCENTRUM Het Grebbelinie bezoekerscentrum opent in juli 2017 de deuren voor publiek. Hier duikt de bezoeker in het verhaal van de Grebbelinie: de vernuftige verdedigingslinie tussen Rhenen en Spakenburg die ons land ruim tweehonderd jaar heeft beschermd. In het bezoekerscentrum komen een expositieruimte, een restaurant met terras, een wijnproeflokaal en kantoorruimte. Het gebouw komt in eigendom van Staatsbosbeheer. Gebiedscoöperatie O-gen gaat zich hier als hoofdhuurder vestigen en neemt de exploitatie voor zijn rekening. Restaurant Grebbelounge en Heeren van de Wijn verzorgen de horeca.