• Ester Horssen en rechts Gwen van Eijden.

    Hannie Lamberink-van de Veen
  • Ester Horssen en rechts Gwen van Eijden.

    Hannie Lamberink-van de Veen

Nieuw steunpunt voor mantelzorgers

WOUDENBERG Gwen van Eijden, casemanager dementie, en Esther van Horssen, WMO consulente, worden het aanspreekpunt bij het steunpunt voor mantelzorgers op locatie de Kleine Schans. Gwen van Eijden: ,,Er zijn meer mantelzorgers in Woudenberg dan wij bij loket de

Kleine Schans weten. Vaak zijn dat vrouwen. Soms weten mensen zelf niet dat de zorg die ze hun naasten bieden mantelzorg is.''

,, Als je regelmatige langdurige zorg verleent aan een chronisch zieke, hulpbehoevende of gehandicapte heet dat mantelzorg. Die persoon kan

oud of jong zijn, hulpbehoevend of gehandicapt, een aangeboren of later gekregen aandoening hebben. Het kan variëren van dementie tot dyslexie of autisme en het kan zorg zijn voor je buren, voor een kind, voor een broer of zus of voor je ouders. Iedereen kan ermee te maken krijgen. Mantelzorg kun je niet zomaar stoppen. Vaak vindt men helpen vanzelfsprekend maar mantelzorg kan ook zwaar en belastend zijn voor je eigen leven door de combinatie met een baan of kinderen. Als het je te veel wordt of er zijn problemen waar je geen oplossing voor weet kan het steunpunt mantelzorg wellicht helpen.''

Het steunpunt is een laagdrempelige eerste vorm van hulp zoals een luisterend oor om zorgen te delen, formulieren helpen invullen, ontspanning realiseren, adviseren, informatie of praktische ondersteuning bijvoorbeeld goedkopere huishoudelijke hulp. ,,We willen eerst zicht krijgen op wie mantelzorger zijn en waar ze tegen aan lopen. Elke ochtend tussen half 9 en 12 uur kan men binnenlopen bij Loket de Kleine Schans. We registreren hen om ons hulpaanbod aan hun vraag aan te kunnen passen. Er volgt meer contact en we nodigen ze uit voor de informatiemarkt op 9 november in de Serre ter gelegenheid van de Dag van de mantelzorg.''

Wethouder Pieter de Kruif: ,,Er is veel onbekendheid met het aanbod van de gemeente. Er kan meer dan men denkt. Daarnaast willen mensen het zolang mogelijk zelf volhouden. De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers. Zonder mantelzorgers stort de zorg in elkaar. Je kiest er niet voor, het overkomt je. Mantelzorgers zijn onmisbaar. We ondersteunen mantelzorgers daarom graag.''

Info: 033 2869165 of loketdekleineschans@woudenberg.nl