• BDU Archief

Nieuw elan Voorstraat Oost

WOUDENBERG Door de ambitieuze plannen voor een winkelplein op de Dorpsstraat zijn 17 winkeliers aan de Voorstraat Oost aangestoken. Zij hebben samen een visie ontwikkeld om het winkelgebied aan de Voorstraat Oost meer elan te geven.

Joke van der Heide

Dit willen zij realiseren door bij 't Schilt een winkelplein te creëren met terrassen. Om dit winkelplein te kunnen realiseren moeten bestaande winkelpanden aan de Voorstraat worden opgeofferd en 't Schilt iets worden opgeschoven. Dit biedt mogelijkheden voor de Jumbo om uit te breiden met 290 m2 winkelruimte. Volgens de initiatiefnemers is het belangrijk om deze of een andere supermarkt op termijn te kunnen behouden. Daarnaast worden de omstandigheden gecreëerd om het voor een extra publiekstrekker interessant te maken om zich hier te vestigen. De initiatiefnemers hebben als uitgangspunten voor de verbetering van het winkelgebied geformuleerd dat het een compacter winkelgebied moet worden met een opener en kleinschaliger karakter, dat op een natuurlijke manier wordt afgebakend. De nieuwe visie biedt volgens hen de mogelijkheid om het dorpse karakter beter te tonen doordat karakteristieke panden als de Kerk(toren), Eben Haëzer, het Schoutenhuis en het gemeentehuis meer in het zicht worden gebracht. Als randvoorwaarden noemen zij dat er een betere verkeerscirculatie zou moeten komen met onder andere tweerichtingsverkeer in de Schoutstraat en een uitnodigende verbinding met het winkelgebied Poortplein/Dorpsstraat.

Voor de initiatiefnemers is het niet per se de doelstelling om meer m2 winkeloppervlakte te creëren. Wel komen zij, net als bij de Dorpsstraat, met plannen voor nieuwbouwappartementen. De raad is geïnformeerd via de ingekomen stukken. Het college heeft toegezegd medio mei met een reactie te komen aan de initiatiefnemers.