• Hannie Lamberink

Nieuw elan bij SWO Woudenberg

WOUDENBERG SWO Woudenberg heeft een nieuw bestuur en daarmee ook een nieuw elan. In maart startte het nieuwe bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen in Woudenberg. Daarmee is een periode van bestuurlijke problemen afgesloten. Interimvoorzitter Herman van Bussel van SWO-Ede en ouderenwerkster Ineke Drees (secretaris) zijn afgelost door een vijftal nieuwe bestuursleden. De samenstelling: voorzitter Jan Maasland, secretaris Anneke Methorst, penningmeester Liekele Hoekstra, Ria van Loon en Dick Schimmel.

Hannie Lamerink

,,Naast de al langer bestaande activiteiten met veel deelnemers, zoals gymnastiek, de sociëteit met onder andere de sjoelclub, de Vrije Inloop met de biljart- en de kaartvereniging en het wekelijkse zwemmen in zwembad de Octopus zijn er nieuwe elementen bij SWO ondergebracht: de Werelddansers, het internetcafé, Doe Meer Met je Tablet, leeskringenfilosofie, het themacafé, het 50+koor 'Zingen houdt jong', volleybal, Nordic Walking, een wordfeudcompetitie en koersbal", aldus voorzitter Jan Maasland.

SUBSIDIE Maasland voegt daar nog aan toe: ,,Soms is er ook een kookcursus, of wordt een uitstapje georganiseerd. De nieuwste activiteit van de SWO is vrijdag 's morgens Walking Football op de voetbalvelden onder leiding van de sportbuurtcoaches. Dit kon starten dankzij een gemeentelijke subsidie voor het stimuleren van een gezonde leefstijl."

YOGA Op 14 april begint in m.f.c. de Schans om 11.15 uur nog een nieuwe activiteit: yoga onder leiding van Marianne Hoeven-Schuurmans. Naast de activiteiten is er ook een klussendienst en boodschappendienst, een hulpdienst voor ouderenvervoer en zijn er seniorenvoorlichters, die op verzoek ouderen thuis komen informeren over zorg, welzijn, vervoer en financiën. ,,Dit omdat het steeds belangrijker wordt dat mensen zelf hun eigen situatie regelen" geeft Maasland aan. ,,Ouderen kunnen ook terecht bij het inloopspreekuur van ouderenwerkster Tineke Smallenbroek elke woensdag van 10 tot 11 uur. In de Woudenberger staat elke week de agenda en er is een SWO- facebookpagina!"

OPNIEUW Jan Maasland was al voorzitter van de SWO. Nu nam hij deze taak opnieuw op zich: ,,De SWO-W heeft als doel het bevorderen van de optimale welzijnsbehartiging van ouderen vanaf 55 jaar van alle gezindten in Woudenberg. Daarom participeren alle kerken en ouderenbonden, Charim, Rode Kruis, Zonnebloem en Cultuurhuis ook in de SWO. Als coördinator voor alle seniorenwerk is de SWO betrokken bij beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en sociaal leven en de adviesraad Sociaal Domein. In Woudenberg draait alles erg goed met 80 vrijwilligers en veel deelnemers. Toch zijn er altijd meer mensen nodig. Voor onze PR zoeken we nog iemand!"

Meer informatie is te vinden via: www.SWO-Woudenberg.nl