• Vitus Ontwikkeling

Nieuw dorpshart Kostverloren

WOUDENBERG Marco van de Hoef (GBW) heeft zich in de Algemene Beschouwingen sterk gemaakt voor het Centrumplan fase 3. Zijn partij vindt het een ambitieus, mooi en grootschalig plan. Als het lukt krijgt Woudenberg een nieuw dorpshart, volgens Van de Hoef. Andere fracties sluiten zich hierbij aan, maar vragen ook aandacht voor de ondernemers aan de Voorstraat.

GBW staat achter het plan, waarbij meerdere Woudenbergse ondernemers de handen in één hebben geslagen, met als doel om een winkelplein met horeca te creëren op de locatie Kostverloren. De partij hecht er wel aan dat de plannen worden gerealiseerd samen met Albert Heijn, die al vergevorderde plannen heeft om op de locatie Kostverloren te verhuizen, en direct betrokkenen.

Jan Bessembinders (CDA) vindt het goed om te zien dat de gemeente via een brief de twee initiatiefnemers heeft aangespoord om met elkaar in overleg te gaan of afstemming van beide plannen mogelijk is, zodat er één haalbaar initiatief kan ontstaan. Ambtelijk wordt de gemeente op de hoogte gehouden van dat proces. Inmiddels hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden.

Met betrekking tot het uitgebreide Centrumplan krijgt de CDA-fractie ambivalente reacties van de ondernemers aan de Voorstraat. De ondernemers vragen zich af of er straks voor hen als gevestigde ondernemers nog ruimte is in het nieuwe centrum. Tegelijkertijd brengt het plan voor de ondernemers volgens Bessembinders ook onzekerheid met zich mee over de toekomst van hun eigen winkelgebied aan de Voorstraat. De gemeente realiseert zich dat, als deze plannen doorgang vinden, dit van grote invloed is op de Voorstraat. Volgens de gemeente kan dit gezien worden als een bedreiging, maar biedt het ook kansen.

Op de vraag van het CDA in hoeverre de gemeente in juridische zin de gevestigde ondernemers een voorkeurspositie kan geven op nieuwe ondernemers, reageert de gemeente dat dit één van de vele punten is die nader onderzocht moeten worden bij de verdere uitwerking van de plannen.

Gezien alle aandacht en publiciteit vond de gemeente het wenselijk om de raad in dit stadium al in kennis te stellen over de plannen. Op dit moment vindt de gemeente de plannen echter nog niet rijp voor planologische besluitvorming in de raad.

Marco van de Hoef nam tijdens de Algemene Beschouwingen vorige week al wel een voorschot hierop en vroeg de andere fracties hoe zij tegenover het plan staan. Het CDA vindt het een mooi plan, maar waarschuwt de Voorstraat niet te vergeten.

De SGP vindt de plaatjes mooi, maar ziet dat er best wat hobbels genomen moeten worden. De fractie is benieuwd naar het collegestandpunt. Als politieke statement maakte de SGP, dat de fractie er vanuit gaat dat de ondernemers bij de ontwikkeling niet hun hand ophouden.

Over hoe kansrijk en positief beide plannen zijn, stelt de gemeente dat verplaatsing van Albert Heijn, uitgaande van de structuurvisie en eigendom van de gronden, kansrijk en positief is. Het andere uitgebreide plan van Vitus Ontwikkeling is complexer door het aantal betrokkenen, maar wordt ook als positief gezien vanuit de Structuurvisie.