• Gemeente Woudenberg

Nieuw centrum Woudenberg officieel geopend

WOUDENBERG Het vernieuwde centrum van Woudenberg is vrijdag officieel geopend door de gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof van de provincie Utrecht en wethouder Gijs de Kruif. Dit ging op symbolische wijze door in het vernieuwde centrum de vlaggen te hijsen van de provincie Utrecht en de gemeente Woudenberg. Beide partijen financierden dit project. Voorzitter van DES winkeliersvereniging Guido van Ipenburg sprak namens de ondernemers zijn waardering uit.

Het vernieuwde centrum in Woudenberg komt onder andere voort uit het coalitieakkoord 2014-2018. Na elke gemeenteraadsverkiezing wordt zo'n akkoord opgesteld en worden de belangrijkste projecten voor de komende periode benoemd. Het door-ontwikkelen van het centrum is een speerpunt vanuit de ruimtelijke visie tot 2030. Deze visie geeft invulling aan het wonen, werken en recreëren in Woudenberg. Het creëren van een veilige en comfortabele fietsverbinding naar en door het centrum van Woudenberg was een belangrijk onderdeel hierin. En bijvoorbeeld ook het centrum groener, levendiger en compacter maken. Genoeg reden om, nu dit allemaal gerealiseerd is, hierbij stil te staan.

Het creëren van de veilige en comfortabele fietsverbinding naar en door het centrum van Woudenberg is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Utrecht. In het kader van het actieplan Fiets en Veiligheid heeft de provincie een bijdrage beschikbaar gesteld om de fietsverbinding, die onderdeel is van het Regionale Fietsnetwerk, vlotter, veiliger en comfortabeler te maken.

Op de Dorpsstraat tussen de Emmastraat en Prins Bernhardstraat is éénrichtingsverkeer ingevoerd. Hierdoor is ruimte ontstaan voor een aanliggend fietspad in de tegenrichting en een fietsstrook in de meerijdende richting. Daarnaast is de inrichting van het Poortplein, die aansluit op de oversteek de Poort, verbeterd zodat de inrichting voor fietsers logisch en herkenbaar is. De Voorstraat tussen de N226 en de Kerkstraat is ingericht als fietsstraat.

,,De laatste maanden is er in het centrum van Woudenberg veel veranderd. De werkzaamheden hebben overlast gegeven, maar ik ben erg trots op het mooie resultaat dat er nu ligt. Woudenberg heeft echt een aantrekkelijk centrum gekregen waar inwoners en bezoekers prettig kunnen winkelen in de ruime straten en de ondernemers goed bereikbaar zijn. Door de nieuwe, ruimere wandel- en fietspaden en het eenrichtingsverkeer is de situatie ook gelijk een stuk veiliger geworden. Er is nu een mooi en uitnodigend centrum ontstaan voor de bewoners, bezoekers en recreanten. Ik kijk er naar uit om hier samen van te genieten." aldus wethouder Gijs de Kruif.

Inwoners, belangstellenden, maar ook de kinderen uit groep 7 van verschillende basisscholen waren aanwezig bij dit feestelijke moment. Na afloop trakteerde wethouder Gijs de Kruif de kinderen die dit jaar allemaal hun verkeersdiploma hebben behaald op een ijsje. Zij kunnen nu veilig fietsen door het vernieuwde centrum van Woudenberg.