• Jan Mulder: ,,Ik realiseerde me dat ik als raadslid het verschil kan maken.''

    Joke van der Heide

'Niet pleasen, maar prikkelen'

WOUDENBERG Er zijn vier raadsleden die al voor hun derde, vierde of zelfs vijfde periode in de gemeenteraad van Woudenberg actief zijn en collega's hebben zien komen en gaan. Raadsleden met senioriteit in het aantal dienstjaren. In de zomermaanden kijken zij met onze redactie terug op hun periode als raadslid. Deze week Jan Mulder, SGP.

Jan Mulder is in dienstjaren, 15, het oudste raadslid en daarmee de nestor van de raad. Als nestor is hij plaatsvervangend voorzitter. Jan heeft het raadswerk van huis uit meegekregen. Hij was tien jaar toen zijn vader raadslid werd. Hij weet nog goed dat hij als zoon gefeliciteerd werd. ,,Dat moet dan wel heel belangrijk werk zijn waar mijn vader mee bezig is", dacht hij. Rond zijn 20ste werd hij gevraagd om mee te draaien in de campagnecommissie. Hij koos bewust voor een onverkiesbare plek op de verkiezingslijst, omdat hij niet wist of het raadswerk iets voor hem was. Gezien de hoeveelheid tijd en het feit dat hijzelf erg voor vooruitgang is, terwijl het raadswerk als imago had saai en stroperig te zijn.

Toen hij in 2004 op de zesde plek stond en er na de verkiezingen duidelijk werd dat er drie raadsleden afscheid namen, vond hij echter dat hij geen nee kon zeggen. Niet tegen zijn medeburgers en ook niet tegen de Schepper. Waarden als 'zorg dat je wat voor elkaar kunt betekenen' en 'de wetenschap dat we dit levenspad maar één keer lopen', speelden een rol bij zijn besluit. Al snel ontdekte hij dat het raadswerk ook een andere kant had. Lokale politiek komt volgens hem heel dichtbij en kan ingrijpend zijn in de levens van individuele Woudenbergers. Het gaat over minder licht in je tuin als er een appartementencomplex gebouwd wordt of over je veilig voelen in je woonwijk. ,,Ik realiseerde me dat ik als raadslid het verschil kan maken, zeker binnen mijn portefeuilles: wonen, werken en verkeer. Daar heb je als gemeente nog beslissingsbevoegdheid."

EIGEN SCHADUW Over hoe je dat verschil kunt maken is volgens Jan veel veranderd. Midden zeventiger jaren vorige eeuw heeft zijn vader als SGP'er het initiatief genomen om als bemiddelaar een coalitie tussen GBW en de Protestant Chr. Partijen tot stand te brengen. ,,Mijn vader was dienstbaar en in staat om over zijn eigen schaduw heen te stappen. Door zijn bemiddeling had de SGP wel invloed op de inhoud van het coalitieprogramma", aldus Jan.

PROCES Jan's eerste fractie tot 2014 koos niet voor samenwerking op inhoud zoals zijn vader, maar op relatie. Ook als zij het niet eens waren met een raadsvoorstel stemden zij vaak voor met een stemverklaring. Dat werkt volgens Jan alleen als de samenwerking tussen coalitie en oppositie gelijkwaardig is en beiden bereid zijn om te dealen. Dat was niet het geval en dan vindt hij dat je teveel een 'people pleaser' wordt. Reden om met zijn nieuwe fractie, actief vanaf 2014, de balans op te maken en het proces bovenaan te zetten. ,,Je gaat is wat vaker een tandje boven de materie zitten en kijkt kritisch wat er gebeurt. Of het proces vanuit de burger billijk, redelijk en goed voor Woudenberg is. Met als gevolg dat je het niet altijd iedereen naar de zin kan maken, want dan is niemand tevreden."

MEER AMBITIE Om het dorp in de toekomst vooruit te helpen wil de SGP niet meer pleasen, maar prikkelen. Over het college stelt Jan Mulder: ,,Zij moeten niet blijven ronddraaien op de rotonde, maar een afslag nemen met het gas erop." De SGP prikkelt het college om meer ambitie te tonen richting de provincie voor een nieuw bedrijventerrein. Grondprijzen te verlagen om goedkopere koop te realiseren voor jongeren en meer aandacht te geven aan de plannen voor een levendiger centrum, ook in de Voorstraat. Vandaar het voorstel voor verplaatsing van de markt naar de Voorstraat. ,,Ik heb respect voor de ondernemers aan de Voorstraat. Voor hun ambitieuze initiatiefplannen, waarvoor Jan Hofland namens allen het voortouw neemt. En ook het initiatief van Jeannette Oussoren van de Kaas Knabbel vind ik een aanwinst voor de Voorstraat en daarmee ons centrum."

STARTERSLENING Waar zinvol werkt Jan samen met andere fracties. ,,Kijk naar wat wij met Peter van Schaik van GBW hebben bereikt. Vanaf 1 augustus is er een starterslening voor jongeren. Daar maakt de SGP zich al tien jaar sterk voor en nu is het zover. Bij het kaderstellen van de bezuinigingsdialoog lukte samenwerking niet. Zonder overleg gaf de coalitie het college carte blanche voor de mogelijkheid tot bezuiniging in het sociaal domein en belastingverhoging."

Of dit zijn laatste raadsperiode is, is afhankelijk van zijn fractie. ,,Ik ben dienstbaar zolang mijn fractie vindt dat ik toegevoegde waarde biedt. Dienstbaar met het oog omhoog en het hart naar boven om zo het goede voor Woudenberg te zoeken."