• Kop van de Spoorzone, de nieuwe plaats van de Hoogvliet

    Joke van de Heide

'Niet bang voor Raad van State'

WOUDENBERG Jumbo, Hoogvliet en projectontwikkelaar Woudenberg Vastgoed BV maakten afgelopen week gebruik van de mogelijkheid om in te spreken in de raadscommissievergadering. De DES hield het bij een schriftelijke verklaring.

Joke van der Heide

 

BOTTLENECK Extern adviseur de heer Martens sprak in namens projectontwikkelaar Woudenberg Vastgoed bv. Hij benadrukte het grote belang van verplaatsing van de Hoogvliet naar de nieuwe locatie. De huidige locatie midden op het bedrijventerrein is volgens hem zowel voor de supermarkt als de omliggende bedrijven niet goed. Hij schetste kort de historie. Er wordt al zeven jaar gesproken over verplaatsing van de Hoogvliet op het bedrijventerrein. Bij de in de Structuurvisie genoemde locatie bij de Pothbrug bleek de infrastructuur de bottleneck. ,,Nu schuiven wij 300 meter op richting het centrum. Dat is toch ongehoord dichtbij de uitgangspunten", zo pleitte hij. Verplaatsing naar het centrum was volgens hem onmogelijk, vooral vanwege het realiseren van parkeergelegenheid.

 

Over de opstelling van de Jumbo was hij niet verbaasd. ,,Overal in het land proberen concurrenten elkaar te dwarsbomen wanneer er een nieuwe supermarkt wordt gevestigd", vertelt Martens. Over de opstelling van de DES dat het plan afwijkt van het beleid en procedureel niet deugt had hij geen goed woord over. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad verwacht hij dan ook dat er afhankelijk van de besluitvorming door één van beide partijen bezwaar zal worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over zijn reactie dat hij niet bang is voor de uitspraak van de Raad van State wees Odile de Man (VVD) hem terecht dat hij door dat zo te stellen op dezelfde manier reageert als hij de DES verwijt.

 

MINISTER KAMP De heer Oversteegen van Jumbo gaf aan zich niet te kunnen vinden in de beantwoording van de gemeente op de zienswijzen. Ondanks de motivering stelde hij dat realisatie van het plan ongewenst is, in strijd met het beleid voor reguliere detailhandel en de gemeentelijke structuurvisie. Het dorpscentrum moet volgens Jumbo het winkelgebied voor de gemeente zijn. Hierin voelt hij zich nog meer gesterkt door de brief van Minister Kamp van 12 mei over de Retailagenda om samen met alle belanghebbenden in de detailhandel dorpscentra te verbeteren. Odile de Man (VVD) gaf hierbij aan dat dit nog niet geldend beleid is, maar dat de ontwikkelingen wel meewegen in de besluitvorming. Bart Radstaake (GBW) kreeg geen antwoord van de heer Versteegen op welke plaats de Hoogvliet zou kunnen komen in het  centrum. 

Rob Kröber (PvdA) begrijpt niets van het beleid van het college: ,,Waarom zoveel geld in het centrum pompen, terwijl de plannen in Woudenberg Oost niet duidelijk zijn? Zou verplaatsing van Hoogvliet naar het centrum niet mogelijk zijn met een ondergrondse parkeergarage?" argumenteerde hij. Marco van de Hoef (GBW) raakte geïrriteerd en vroeg Kröber zich te houden aan de stukken. Van de Hoef begreep ook niet dat de DES nu het er op aankomt, de dialoog niet meer aan wilde gaan, zoals bij het centrumplan wel is gebeurd.