Netwerkbijeenkomst over samenwerking in de zorg

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg houdt maandag 23 november een netwerkbijeenkomst met als thema 'Samenspel tussen de formele- en informele zorg'. Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionele zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers die actief zijn in de gemeente Woudenberg. Het doel van de bijeenkomst is de verschillende partijen met elkaar in contact te brengen, zodat ze elkaar leren kennen, weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen en hoe ze elkaar kunnen bereiken. Tijdens de bijeenkomst worden gezamenlijk spelregels geformuleerd voor een optimale samenwerking.

Met de invoering van de nieuwe Wmo en Jeugdwet wordt er steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers en krijgen professionals een andere rol. Wethouder Pieter de Kruif: ,,Het samenspel tussen de formele- en informele zorg is cruciaal in de zorg- en hulpverlening aan inwoners die een hulpvraag hebben. De veranderingen in ons zorgstelsel vragen om een andere benadering van hulpvragen, een optimale afstemming en samenwerking tussen de professionele zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers."

PROGRAMMA De bijeenkomst start met een informele kennismaking en broodtafel, verzorgd door zorggroep Reinaerde. Na een plenaire inleiding wordt er met elkaar in gesprek gegaan over hoe lokaal gewerkt kan worden aan een goed samenspel tussen de formele- en informele zorg. Vragen als: Hoe anticipeer je als organisatie op de nieuwe ontwikkelingen in de zorg, in hoeverre kunnen beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers hierin iets voor elkaar betekenen, waar liggen de grenzen aan de inzet van vrijwilligers en mantelzorg en welke kansen bieden deze maatschappelijke ontwikkelingen, komen aan bod.

AANMELDEN De netwerkbijeenkomst vindt plaats op 23 november van 18.00 tot 22.00 uur in Multifunctioneel Centrum De Schans. Mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals die actief zijn in de gemeente Woudenberg kunnen zich tot 16 november aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar secretariaat@woudenberg.nl