'Monopoly' op het Koningsplein

WOUDENBERG  De eerste bijeenkomst over het project Koningsplein in de voormalige Willem van Oranjeschool vorige week woensdag werd druk bezocht. De meer dan zeventig buurtbewoners en geïnteresseerden in het voor Woudenberg unieke nieuwbouwproject volgens het principe van mede-opdrachtgeverschap, hadden veel vragen over wat voor woningen er komen en hoe het proces gaat.

Joke van der Heide

 

,,U bepaalt samen als bestaande- en nieuwe bewoners hoe de locatie van de voormalige Willem van Oranjeschool wordt ingevuld. Wij beginnen vanavond met een leeg papier", legt architect Dick van de Merwe uit. ,,Samen met projectontwikkelaar Woudenburcht Vastgoed gaat u monopolyspelen en zelf huisjes plaatsen op het bord binnen het speelveld van de locatie van 3.500 vierkante meter, de omgeving en een aantal spelregels."

Na drie workshops in september en oktober wordt het meest passende plan vastgesteld. ,,Dat kan bijvoorbeeld een combinatie van vrijstaande-, rijtjes- of patiowoningen zijn. Een flat van tien hoog zal er niet uitkomen", stelde de architect lachend. De zaal reageerde ongerust op deze opmerking. Men vroeg hoe hoog dan wel mogelijk was. Van de Merwe begreep de zorg van de buurtbewoners, maar legde uit dat het bestemmingsplan en hoe hoog er gebouwd mag worden voor dit project op voorhand juist niet is vastgelegd. Dat is aan de nieuwe- en buurtbewoners. Zo moet er een gedragen plan komen dat past in de omgeving.

,,Het doel is dat het prettig wonen was in de wijk en dat dat zo blijft", aldus de architect. Voor de mogelijke nieuwe bewoners is het een ander proces, dan bij traditionele nieuwbouw. Zij stappen in tijdens het ontwerptraject. De taak van de architect is vooral om goed te luisteren naar toekomstige belangstellenden.

De architect heeft positieve ervaring met meerdere projecten voor medeopdrachtgeverschap. In Almere is er een project gedaan waar de verschillen tussen de woningen heel groot waren, terwijl bij een ander project er alleen verschil is in kleur van het metselwerk of wel of geen dakkapel.

Naast algemene workshops gaat de architect ook apart in gesprek met de belangstellenden. Samen worden de wensen afgestemd op het budget. Nadat het meest passende totaalplan wordt vastgesteld, wordt de eerste overeenkomst gesloten en stappen kopers in door betaling van een drempelbedrag. Dit betekent niet dat je als medeopdrachtgever verantwoordelijk bent voor het projectrisico. Woudenburcht Vastgoed blijft aansprakelijk voor het totale project. Hoe de planning zal verlopen is moeilijker te voorspellen dan bij traditionele bouw. ,,U heeft daar met elkaar invloed op. Het hangt af van de benodigde speeltijd om met elkaar tot een mooi plan te komen", reageerde de architect op een vraag uit de zaal.

 

Ook de kavelprijs kan nog niet worden aangegeven. Dit is afhankelijk van welk plan er wordt gemaakt, hoe de verhouding van type woningen zal zijn. In totaal hebben al vijftig geïnteresseerden zich opgegeven. Dit kan via www.koningspleinwoudenberg.nl. Is er te veel vraag, dan wordt er geloot.