• Moniek van de Graaf

Moniek van de Graaf lijsttrekker PvdA-GroenLinks

WOUDENBERG Moniek van de Graaf is op de Algemene Ledenvergadering PvdA-GroenLinks afgelopen week gekozen tot lijstrekker bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Met deze keuze gaat de Kieslijst PvdA-GroenLinks voor verjonging en vernieuwing. Moniek is een ervaren politica afkomstig uit Hilversum en Huizen. Sinds ze in Woudenberg woont heeft zij zich goed ingewerkt in de lokale politiek.

Joke van der Heide

 

TWEE ZETELS Het huidige gemeenteraadslid Sierd Smit staat op de tweede plaats en zal Van de Graaf met zijn uitgebreide dossierkennis terzijde staan. Smit en Van de Graaf vertellen dat zij deze volgorde in goed overleg hebben bepaald en dat zij veel samen zullen optrekken. Zij zullen er alles aan doen om met twee zetels in de raad te komen. Dat moet lukken volgens hen, want tijdens de landelijke verkiezingen heeft 17 procent van de Woudenbergers gestemd op linkse partijen. Tijdens de campagne zal PvdA-GroenLinks alle mensen met een links politiek hart oproepen om naar de stembus te gaan, zodat het linkse kritische geluid in de Woudenbergse raad goed vertegenwoordigd is.

De kieslijst is een mooie mix van bekende en nieuwe namen met volgens bestuurslid Wils van der Steen een eerlijke verdeling van vrouw en man. ,,Wij zijn er trots op om een gelijkwaardige kieslijst te presenteren met om en om een vrouw en een man. Er zijn ten slotte net zoveel vrouwen als mannen", aldus Van der Steen. Nieuwkomers op de kieslijst zijn de jonge Alessa Elfrink (3), Rachel de Boer (5), Mark Wams (8) en Ahmed Mahamed (10). Er staan ook bekende namen op als Henk van de Wetering (4), Wils van der Steen (6), Rosanne ten Wolde (7), Joke Marcus (9) en Martine Krikke (11) als GroenLinks lid.

 

BETAALBAAR WONEN Belangrijk speerpunt voor het verkiezingsprogramma is allereerst betaalbaar wonen. Dit is hard nodig volgens de fractie, omdat in Woudenberg nieuwbouw van goedkope huur- en koopwoningen sterk achterblijft. Het tweede punt is zorg en gezondheid, waarbij de nadruk ligt op dat iedereen deel moet kunnen nemen aan maatschappelijke en sportieve activiteiten. Het derde punt is duurzaamheid en milieu.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering sprak het kersverse PvdA Tweede Kamerlid William Moorlag over dit laatste speerpunt. Hij heeft klimaat, visserij en voedselveiligheid in zijn portefeuille. Landelijk gaf hij aan dat we de CO2-uitstoot kunnen verminderen door minder vlees te eten en alternatieven hiervoor te zoeken. Lokaal spelen volgens hem vooral initiatieven voor verbeteren van de duurzaamheid van woningen een rol. Moorlag wijst er op dat het kabinet in het regeerakkoord terecht een scherpe doelstelling heeft om de CO2 uitstoot te verminderen. De te nemen maatregelen dekken volgens hem echter slechts 50 procent van de doelstelling.

 

DUURZAAMHEID Tot slot kwam de spanning met de landbouw op lokaal niveau ter sprake en ook de huidige discussie over de bouw van een nieuwe stal voor 700 varkens dichtbij de bebouwde kom. Moorlag adviseerde de gemeente om voor een juist beeld onderzoek te laten doen door de GGD of het RIVM naar de luchtkwaliteit in Woudenberg. Aangezien deze wordt beinvloed door de intensieve veehouderij voor kippen, varkens en geiten. De aanwezigheid van deze bedrijven zorgt voor extra fijnstof en ammoniakuitstoot, die gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid. In de provincies Gelderland, Brabant en Overijssel wordt hiernaar al onderzoek gedaan. Zaak voor de PvdA-GroenLinks om dat ook in Woudenberg aan de orde te blijven stellen.