• In haar werk als raadslid noemt Moniek van de Graaf zichzelf constructief kritisch.

    Dana Wams

Moniek van de Graaf: bevlogen en constructief kritisch

WOUDENBERG Vorig jaar kwamen er zeven nieuwe raadsleden in de Woudenbergse raad. Zij kijken terug op hun eerste jaar als raadslid met veel nieuwe ervaringen: gewoonten en gebruiken in de raad, beoordelen van ambtelijke stukken en debatteren. Deze week: Moniek van de Graaf, PvdA-GroenLinks. Deze week Raadslid Moniek van de Graaf (PvdA-GroenLinks)

Joke van der Heide

Als er iets is wat het nieuwe raadslid Moniek van de Graaf het afgelopen jaar geleerd heeft in de lokale politiek, dan is dat het belang om lef te durven tonen. Wat zij daarmee bedoelt, legt ze uit aan de hand van de grote woningbouwopgave waar Woudenberg voor staat. Tot 2030 zullen er bijna 1.000 woningen bij komen. Dat die woningen er komen en gevuld worden staat voor Moniek vast. Bevlogen stelt ze echter de vraag: ,,Alleen door wie, hoe zal de bevolking van Woudenberg er over 10 jaar uit zien? Volgens de makelaar worden nu meer dan 50 procent van de te koop staande woningen gekocht door mensen die niet uit Woudenberg komen."

Moniek ziet hier een opdracht. Zij maakt zich sterk voor kinderen die in Woudenberg zijn opgegroeid en die hier graag willen blijven wonen. Dat geldt ook voor jongeren die na hun studie terug willen komen. ,,Deze starters zijn op zoek naar sociale huur en goedkope koopwoningen. Dat zijn niet het type woningen waar projectontwikkelaars op zitten te wachten. Zij willen centjes verdienen en dat is prima. Als gemeente hebben wij alleen een andere taak en dat is om lef te durven tonen en het woningbouwprogramma voor al onze doelgroepen met de projectontwikkelaars goed uit te onderhandelen", stelt zij.

Moniek heeft er dan ook moeite mee dat het college zich in de plannen van 2019 tot 2022 opnieuw niet houdt aan de afspraken om bij nieuwbouwplannen van 20 woningen of meer 20 procent sociale huurwoningen te bouwen. Het afgelopen jaar was dat ook al het geval bij het INBO-pand. Om deze keer het afgesproken percentage sociale huurwoningen te halen telt het college volgens Moniek onterecht 57 zorgwoningen mee aan de Prins Hendrikstraat, Zegheweg en op het Julianaplein. ,,Fantastisch dat deze projecten voor kwetsbare mensen uit Woudenberg gerealiseerd worden. Alleen de verklaring van het college dat deze groep anders een beroep zou doen op een zelfstandige sociale huurwoning en concurrent van de starters zouden zijn, is niet hoe het zit. Door ze mee te tellen hebben minder starters kans op een woning in Woudenberg", aldus Moniek. Haar fractie wil veel meer doen dan alleen op de winkel passen. ,,De PvdA-GL wil vooruit. Dat kan alleen als je lef toont en niet denkt dat het allemaal wel loopt. Het moet blijven lopen", stelt ze. Zeggen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn, maar dat die helaas voor 37 procent bewoond worden door scheefwoners, is geen oplossing bieden aan de grote vraag volgens Moniek. ,,Uit diverse onderzoeken en pilots van grote woningcorporaties weten wij dat het effect van prikkels om mensen te motiveren om huis en haard te verlaten zeer gering is en je kunt ze niet dwingen om te verhuizen."

In haar werk als raadslid noemt Moniek zichzelf constructief kritisch. ,,Ik ben er zo'n 10 uur per week minimaal mee bezig. Ik wil graag alles tot in de puntjes weten en besteed veel tijd aan achtergronden uitzoeken en met mensen praten. Voor mijn werk kan ik teruggrijpen op mijn studie Bestuurskunde. Daar leer je veel over hoe je een overheidsorgaan moet besturen. Daarnaast kan ik altijd terecht bij mijn fractiegenoten."

Moniek wil als raadslid het maatschappelijk debat aan gaan. Dat deed ze vorig jaar bij haar actie voor gratis toegang tot het Henschotermeer, een onderwerp dat zelfs landelijke aandacht kreeg. ,,Met het schaamrood op de kaken hebben raadsleden uit meerdere gemeenten toegegeven dat ze het Henschotermeer zonder slag of stoot hebben weggegeven", vertelt Moniek. Het maatschappelijke debat wil zij ook aangaan als de stijgende kosten in het sociaal domein vragen om keuzes te maken. ,,Die willen wij met open vizier samen met de samenleving maken." Dat geldt ook voor de klimaatopgave, waarvan zij vindt dat de rekening niet teveel mag worden neergelegd bij de burgers met goedkope koopwoningen of de middenklasse. ,,We moeten ervoor waken dat de lasten worden gedeeld.''
Belangrijk voor haar werk is de warme samenwerking met de oppositiepartijen CDA en SGP. ,,Ik had daar bij de SGP wel twijfels over. Daarom heb ik meteen gevraagd of zij wel wilden samenwerken met een vrouw. Dat ik mijn twijfels heb uitgesproken werd gewaardeerd. Blij verrast kan ik alleen maar zeggen dat ik volledig gelijkwaardig word behandeld." Over de samenwerking met de coalitie ervaart Moniek dat er een frisse wind waait bij GBW en het steeds minder coalitie en oppositie tegen elkaar is. Toch wil zij de coalitiepartijen oproepen om niet te veel te kijken naar het college en wat meer hun nek uit te steken. Op de vraag wat haar gezin vindt van haar werk vertelt zij lachend dat haar zoon Lucas trots is. ,,Als leerling in groep 8 heeft hij laatst gedebatteerd in de raadszaal. Hij vond het leuk en vertelde dat hij op mijn stoel had gezeten."