• Haije Bergstra

'Moeite met ongereformeerde koers'

WOUDENBERG ,,Door de besluiten van de synode van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zien we meer mensen zich bij ons aansluiten", zegt ds. C. Koster. Hij is predikant van de Gereformeerde Kerk (hersteld) die diensten wil gaan beleggen in Uitvaartcentrum Henschoten in Woudenberg.

Haije Bergstra

De Gereformeerde Kerk (hersteld) van Amersfoort en omgeving is een groeiende kerkelijke gemeenschap, die in de toekomst graag diensten wil beleggen in Uitvaartcentrum Henschoten in Woudenberg.

,,We waren blij dat we na lang zoeken de mogelijkheid vonden. Dit stuitte echter op weerstand. Het bestemmingsplan is gericht op de uitvaartondernemer. Daarom lijkt het op dit moment niet mogelijk om er op zondag kerkelijke erediensten te houden. Dat was een grote verrassing voor ons. We hoopten begin dit jaar te beginnen, maar dat moeten we tot nader orde uitstellen. Wij hopen dat het bestemmingsplan aangepast kan worden, zodat erediensten in de toekomst mogelijk zijn", aldus ds. Koster.

 

ONTSTAAN ,,We zijn een streekgemeente rond Amersfoort. Een enkel lid komt uit Woudenberg en ook uit Scherpenzeel komt een aantal mensen. We zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV). Daar hadden we moeite met ongereformeerde koers die er werd gevaren. Wij hebben de Heer lief en we willen daar uiting aan geven door dicht bij Zijn Woord te leven, daaraan vast te houden en dat uit te dragen. In de GKV hadden we daar grote zorgen over, omdat het Woord van de Heer werd losgelaten. Recent is het besluit genomen dat vrouwen ook in het ambt mogen. Daar hebben wij grote moeite mee en dat gaat ons inziens in tegen het Woord van de Heer. Onze aanwas komt daarom met name vanuit de GKV. We zijn in 2003 ontstaan als kerk en dat zijn we tot op de dag van vandaag. In het begin is er wel geprobeerd om ons aan te sluiten bij andere kerkverbanden. Er is onder andere contact geweest met de Hersteld Hervormde Kerk en momenteel zijn er gesprekken gaande met de Gereformeerde Kerk in Nederland, een klein kerkverband dat eveneens afkomstig is uit de GKV. Het heeft tot nu toe nog niet geresulteerd in nauwere samenwerking of contacten."

 

CONSERVATIEF Ds. Koster vindt het lastig om het eigen kerkverband te plaatsen in het kerkelijk landschap. ,,We komen het meest overeen met conservatieve kerken die nog deel uitmaken van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Wij zetten deze traditie voort. We hechten aan de verbondsmatige prediking, maar zijn niet bevindelijk, zoals in de Oud Gereformeerde Gemeente. We houden vast aan de ambtelijke structuren van ouderlingen, diakenen en predikant. Zoals al is gezegd, hebben we geen vrouw in het ambt. We houden vast aan de schepping zoals Genesis dat ons vertelt", aldus ds. Koster. Sinds het ontstaan in 2003 is een klein, maar volwaardig en zelfstandig kerkverband ontstaan. ,,Inmiddels tellen we zo'n 1.500 leden. Er is een eigen synode met classes. Er is een eigen opleiding, waar predikanten en docenten lesgeven die aangesteld zijn door de synode. In die zin bedruipen we onszelf.

We hopen trouw te blijven aan het werk van de Here en dat we tot zegen mogen zijn voor de mensen in onze omgeving. Dat geldt ook voor Woudenberg. We realiseren ons dat we daartoe maar beperkte mogelijkheden hebben vanwege het kleine aantal mensen en omdat we een streekgemeente zijn. We willen op onze plek een instrument van de Here zijn. Dat is niet zozeer een groot programma, maar we willen dat de liefde en de trouw voor de Here in het kleine zichtbaar worden."

 

STREEKGEMEENTE Omdat de gemeente een sterke streekfunctie heeft, lijkt het kerkelijke leven tussen de zondagen in lastiger in te vullen. Ds. Koster: ,,De kerk heeft één kerkenraad en komt op dit moment op twee plaatsen samen. Er is een eredienst in zowel Amersfoort als in Bleiswijk. Doordeweeks worden er catechisaties gegeven aan de jeugd. We hechten veel waarde aan het onderwijs, ook op jonge leeftijd. Er zijn verenigingen: een mannen- en een vrouwenvereniging. Ook worden er doordeweeks onderlinge bezoeken gedaan. Er zijn de kerkenraadsvergaderingen met ouderlingen en diakenen. We maken veel kilometers, maar dat is een gegeven.

We zijn een gemeente die rustig aan doorgroeit. Ik denk dat we open zijn naar nieuwe mensen. De leeftijdsopbouw is divers. Er is een aantal jonge gezinnen, maar ook een aantal ouderen van boven de 90 jaar. Ik hoop dat mensen ons ervaren als een warme gemeente. Mensen zoeken elkaar op. De afstanden beperken ons daar wel in, maar het gebeurt. Daarnaast stuurt men elkaar een kaartje of belt elkaar. We leven met elkaar mee."

Persoonlijk staat ds. Koster in de conservatieve vrijgemaakte gereformeerde traditie van midden vorige eeuw. ,,Ik sta in de traditie van theologen als Schilder, Holwerda, Greijdanus en Van Bruggen." Daarmee grijpt hij terug op het gedachtegoed van voor de veranderingen binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. ,,Daar haal ik mijn inspiratie uit."