• Applaus na de ondertekeningvan de vijf pijlers tegen eenzaamheid. rechts minister Hugo de Jonge, naast hem wethouder Marleen Treep en Jeanine Schaling.

    Joke van der Heide
  • Wethouder Marleen Treep en Jeanine Schaling, voorzitter Coalitie Erbij, ondertekenen in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge de vijf pijlers tegen eenzaamheid.

    Gemeente Woudenberg

Minister bezoekt Woudenberg; bekroning strijd tegen eenzaamheid

WOUDENBERG Lokale CDA-afdelingen van de Utrechtse Heuvelrug, Leusden, Scherpenzeel, Renswoude en Woudenberg waren maandagavond in De Voorhof in Woudenberg in gesprek met CDA minister Hugo de Jonge over zorg en eenzaamheid. Fractievoorzitter en gastheer Michel Hardeman van CDA-Woudenberg kijkt terug op een positieve avond met meer dan 150 bezoekers.

,,Positief, omdat het CDA eenzaamheid opnieuw op de kaart heeft gezet. Voor CDA Woudenberg is eenzaamheid een belangrijk speerpunt.'' Dat geldt ook voor Hugo de Jonge, CDA minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij vindt eenzaamheid een grote aanklacht tegen onze samenleving. ,,We hebben een goed zorgstelsel, bijna het beste onderwijs en een krachtige economie. Wij moeten ons er een beetje voor schamen dat we dit probleem niet voor elkaar hebben. Ik wil mij er dan ook niet bij neerleggen dat bijna de helft van de ouderen van 75 jaar en ouder zich eenzaam voelt", stelde de minister bevlogen.

ACTEPROGRAMMA In 2018 heeft het ministerie van VWS dan ook het initiatief genomen voor het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Met als doel om eenzaamheid eerder te signaleren, te doorbreken en tegen te gaan. Een initiatief voor landelijke en lokale acties om samen eenzaamheid tegen te gaan als overheid, organisaties en bedrijfsleven.

Positief was Michel Hardeman dat wethouder Marleen Treep, Jeanine Schaling van Coalitie Erbij en minister Hugo de Jonge tijdens het werkbezoek de 5 pijlers voor de start van de lokale aanpak tegen eenzaamheid hebben getekend. Burgemeester Titia Cnossen zag de ondertekening als een kroon op het werk van Jeanine Schaling, die zich in Woudenberg al zes jaar inzet tegen eenzaamheid. De volgende stap is dat er vanaf 9 april een lokaal meldpunt komt tegen eenzaamheid.

MELDPUNT Naar aanleiding van de plannen die minister Hugo de Jonge in het voorjaar van 2018 lanceerde heeft de Coalitie Erbij Woudenberg een Plan van Aanpak geschreven over datgene wat in Woudenberg nog kon worden opgepakt om eenzaamheid te bestrijden. Het belangrijkste punt was het oprichten van een Meldpunt eenzaamheid. Hiervoor heeft de Coalitie contact gezocht met Coöperatie De Kleine Schans en de gemeente om te komen tot de oprichting hiervan. Vanaf 9 april kunnen inwoners terecht bij dit meldpunt als ze zich zorgen maken over een inwoner. Samen wordt dan bekeken wat er gedaan kan worden. Hierbij wordt de nieuwe privacywetgeving in acht genomen.

KOPLOPER De gemeente Woudenberg is koploper in het voorkomen en herkennen van eenzaamheid. In 2013 is een burgerinitiatief gestart waarna in 2015 de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg is ontstaan. Organisaties in Woudenberg verbinden zich aan de Coalitie om  ideeën uit te wisselen die bijdragen aan het beperken van eenzaamheid. Ook werkt de Coalitie aan kennisoverdracht over eenzaamheid. Elke tweede zondagmiddag van de maand wordt een activiteit georganiseerd in het Cultuurhuis voor iedereen die het leuk vindt anderen te ontmoeten onder de naam Samen op Zondag.

Het actieprogramma beschrijft vijf pijlers voor een duurzame aanpak. Twee van deze pijlers zijn 'creëer een sterk netwerk' en 'betrek de eenzamen zelf'. Naast het netwerk van Coalitie Erbij Woudenberg leveren ook bijvoorbeeld de SWO en de kerken een bijdrage aan het beperken van eenzaamheid door grote groepen vrijwilligers die huisbezoeken doen.

THEMABIJEENKOMST Donderdag  14 maart om 14.00 uur is de themabijeenkomst eenzaamheid in het Cultuurhuis. Een bijeenkomst voor inwoners en professionals uit Woudenberg over de verschillende vormen van eenzaamheid en de mogelijkheden die er zijn om eenzaamheidsgevoelens terug te dringen. Aanmelden kan via info@dekleineschans.nl o.v.v. 'Themabijeenkomst Eenzaamheid'.