• Foto: Jan Pit/BDU

Minder kosten zorg

WOUDENBERG Het college heeft in de najaarsrapportage aangegeven dat zij een stijging van de zorgkosten verwacht van 4,5 tot 5,5 ton. Tegelijkertijd heeft het college maatregelen voorgesteld om de kosten te beteugelen.

 

Joke van der Heide

Voor de raad is het uitgangspunt dat de maatregelen niet mogen leiden tot het inboeten van kwaliteit van de zorg. Aan onze redactie legde het college uit dat dit ook niet het geval is. Eén van de maatregelen is bijvoorbeeld de verbetering van de effectiviteit en efficiency van een ingezet zorgtraject. Dit wil zij doen door een intensievere begeleiding van het sociaal team, om het zorgtraject goed te volgen en in overleg met de behandelaren en cliënt de voortgang te evalueren. Dit kan betekenen dat er tijdig samen de conclusie getrokken wordt dat het beter is om een niet goed werkende behandeling te staken of aan te passen.

Het college is ervan overtuigd dat deze aanpak preventief werkt om zo snel mogelijk de meest passende zorg te leveren en zwaardere/duurdere zorg te voorkomen. Dat kan ook door vroegtijdig te signaleren dat er problemen zijn. Hiervoor wil het  college intensievere samenwerking tussen sociale partners als huisartsen, GGD, onderwijs, Jeugdpunt, Humanitas, de Coöperatie de Kleine Schans en andere instanties.

 

Het college ziet ook een mogelijke besparing door de toenemende vraag naar dyslexiezorg beter te monitoren. Door de inzet van een regionale functionaris die bekijkt wat de beste oplossing is voor een client. Deze medewerker bezit de deskundigheid om een goede afweging te maken volgens het principe lichte zorg waar kan (bijvoorbeeld ondersteuning via het onderwijs), maar ook snelle toegang tot zwaardere zorg waar nodig. Tot nu toe was de diagnose en het aanbod van de dyslexiezorg in één hand.