• Voor Yahia is de stage, de opleiding en het werken bij Waterschap Vallei en Veluwe een prachtige aanvulling op zijn studie in Syrië.

    Wateropleidingen

Yahia Sermini: 'Kan niet zitten wachten, ik wil aan het werk'

WOUDENBERG Sinds februari 2017 is Woudenberg de nieuwe woonplaats van Yahia Sermini. Yahia vluchtte vanwege de oorlog in Syrië naar Nederland en kreeg als statushouder een woning in Woudenberg. Later volgde ook zijn vrouw Ranim en inmiddels heeft er gezinsuitbreiding plaatsgevonden en hebben ze samen een zoontje van 7 maanden. ,,De gemeente is aardig voor ons geweest en heeft ons veel geholpen. We voelen ons steeds meer thuis in Woudenberg."

,,Nee, er hoeft geen tolk bij het gesprek te zijn", verzekert Yahia. ,,Ik wil Nederlands spreken en oefenen. Ik wil zo veel mogelijk doen om de Nederlandse taal te begrijpen en leren mezelf goed uit te leggen. Want als ik beter Nederlands spreek, zijn er ook meer kansen voor mij om werk te vinden in mijn vakgebied of misschien zelfs een master te gaan volgen."

ZOMERCURSUSSEN Yahia heeft in Syrië een universitaire studie tot milieu engineer gevolgd en na zijn afstuderen twee jaar voor een waterzuiveringsinstallatie van de Syrische overheid gewerkt. Eind 2017 kwam hij in contact met een coach van Workfast. Deze organisatie is door de gemeente gevraagd om statushouders te begeleiden vanwege hun deskundigheid in het coachen van deze doelgroep bij hun inburgering in Nederland en hun participatie op de arbeidsmarkt met als uiteindelijk doel een passende betaalde baan te vinden. Yahia had één grote wens: ,,Help mij om werk te vinden in mijn vakgebied. Ik kan niet zitten en wachten, ik wil snel aan het werk." De coach stimuleerde hem eerst beter Nederlands te leren spreken. De taallessen die Yahia volgde, gingen hem niet snel genoeg, dus deed hij ook nog zomercursussen aan de Volksuniversiteit. Door middel van intensieve gesprekken met zijn coach bij Workfast kreeg Yahia handvatten om te zoeken naar een stage of opleiding en zo vond hij de stageplek van vier maanden bij Waterschap Vallei en Veluwe.

LEERGIERIG En daar stopte het niet voor Yahia. Zijn teamleider wilde hem graag meer bieden en zo startte begin 2019 een samenwerking om hem te begeleiden naar een baan. De Gemeente Woudenberg, Waterschap Vallei en Veluwe en Wateropleidingen dragen alle drie een deel van de opleidingskosten. In dit traject liep hij stage op een zuivering, terwijl hij de opleiding Techniek Afvalwaterzuivering (TAZ) volgde bij Wateropleidingen. Dit was niet makkelijk, want alhoewel Yahia een goed begrip heeft van de Nederlandse taal, bleek de communicatie een struikelblok vanwege de Nederlandse vaktermen. Daarom kreeg hij extra begeleiding buiten de lessen om. Helaas slaagde Yahia dit jaar niet voor zijn examen. Het kostte hem moeite om de examenvragen te begrijpen en een antwoord in het Nederlands te formuleren. Maar zijn teamleider heeft daar begrip voor. Hij ziet in Yahia een enthousiaste en leergierige jongeman die hij wil helpen. Binnenkort zal er een gesprek zijn om te zien of Yahia vier dagen kan gaan werken en een dag naar school (BBL-leerweg) kan gaan. ,,Dan kan ik meer vaktermen leren en volgend jaar de toets nog een keer proberen." Een troost is dat van zijn klas met 25 Nederlandse leerlingen er slechts vijf geslaagd zijn. Dus het was sowieso een moeilijk examen.

Voor Yahia is de stage, de opleiding en het werken bij Waterschap Vallei en Veluwe een prachtige aanvulling op zijn studie in Syrië. Als afstudeeropdracht bouwde hij een kleine machine die gistende gassen in vies water omzet naar methaan. Bij Waterschap Vallei en Veluwe doen ze dat ook en wekken vervolgens met dat methaan weer elektriciteit op wat gebruikt wordt om de installaties draaiende te houden. Waterschap heeft ook nog een ander proces waarbij vies water omgezet wordt naar kunstmest. ,,Ik heb al heel veel nieuwe dingen geleerd op mijn vakgebied."