• Jessica Willems is de nieuwe netwerkregisseur bij de coöperatie.

    Joke van der Heide

Meldpunt tegen eenzaamheid

WOUDENBERG Terwijl er een gelijkblijvende of dalende trend in de provincie zichtbaar is in het aantal 65-plussers dat zich eenzaam voelt, is het percentage in Woudenberg gestegen naar 39 procent (cijfers 2016).

Joke van der Heide

Om deze ontwikkeling tegen te gaan, willen Coalitie Erbij Woudenberg en de coöperatie De Kleine Schans het nieuwe landelijke beleid vertalen naar Woudenberg.

Zowel Jeanine Schaling van Coalitie Erbij als de nieuwe netwerkregisseur Jessica Willems van coöperatie De Kleine Schans erkennen dat eenzaamheid, ondanks de vele activiteiten die er al worden ondernomen, een stijgend probleem in Woudenberg. Jeanine Schaling van Coalitie Erbij vertelt dat het percentage 35 procent was toen de Coalitie zes jaar geleden startte. ,,Deze stijgende cijfers vragen om een plan van aanpak, waarbij omzien naar elkaar en een lokaal meldpunt om aandacht te vragen voor iemand die eenzaam is een belangrijke rol spelen. Dit zijn ideeën gebaseerd op de landelijke visie van minister De Jonge", vertelt zij enthousiast.

SIGNALEREN Jeanine is blij met de plannen van de nieuwe minister, die 'eenzaamheid' al als voormalig wethouder van Rotterdam in zijn portefeuille had. De minister is de initiatiefnemer van een actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'. Het programma schetst een aanpak om eenzaamheid onder ouderen eerder te signaleren, te doorbreken en tegen te gaan. Jeanine heeft de toezegging van het ministerie dat de gemeente Woudenberg één van de eerste gemeenten zal zijn die kan rekenen op ondersteuning door het ministerie als de plannen worden uitgerold. ,,Dit onder andere doordat wij al snel een plan van aanpak aan het ministerie hebben gestuurd en wij één van de 23 koploper-gemeenten van Coalitie Erbij in Nederland zijn. De minister wil dat alle 355 gemeenten dat worden. Het belangrijkste criterium is dat je als lokale coalitie samenwerkt met andere organisaties om eenzaamheid tegen te gaan", vertelt zij.

ONDERZOEK In Woudenberg wordt volgens Jessica Willems veel samengewerkt. Als voorbeeld geeft zij de samenwerking tussen SWO en Coalitie Erbij rond de kerstdagen. Gezien de stijgende cijfers geeft zij echter aan dat de problematiek vraagt om goed onderzoek of het aanbod wat er is aansluit op de problematiek die er speelt. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Movisie en de wijkverpleegkundigen. Onderzocht wordt of het organiseren van ontmoetingen het juiste duwtje geeft om eenzaamheid op te lossen of dat er meer nodig is en wat dan.

Jessica vertelt dat Coalitie Erbij samen met de coöperatie na de zomer verder aan de slag gaat met de landelijke wens voor het inrichten van een meldpunt. ,,Daarbij speelt de nieuwe privacywetgeving ook een rol. Je kan niet zomaar na een melding bij iemand langs gaan", licht zij toe. De coöperatie ziet vooral een opdracht voor zichzelf om mensen die eenzaamheid signaleren te helpen om er iets aan te doen.