Meldpunt Bezorgd in Scherpenzeel

SCHERPENZEEL In samenwerking met Vitras heeft de gemeente Scherpenzeel het Meldpunt Bezorgd opgezet. Vanaf 1 maart biedt het meldpunt Scherpenzelers de mogelijkheid hun zorgen te uiten over het welzijn van plaatsgenoten die vereenzamen en niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen.

,,iedereen kent ze wel'', licht de gemeente in een persbericht toe. ,,Woningen waar de gordijnen meestal dicht zitten, waar de tuin is verwilderd of waar geregeld heftige ruzies lijken te zijn. Of die oudere weduwnaar die steeds minder uit zijn woorden komt en wiens huis al zo lang aan een schoonmaakbeurt toe is. Inwoners - jong of oud - waar mensen zich zorgen over maken. Maar het is niet eenvoudig hen te helpen. Ze houden de deur gesloten of weigeren iedere hulp die wordt aangeboden.''

Het Meldpunt Bezorgd moet vanaf maart de plek zijn waar zorgen gemeld kunnen worden. ,,Het Meldpunt Bezorgd denkt met de melder mee en geeft advies. Of de medewerkers gaan op onderzoek uit en proberen hulp te bieden waar dit echt nodig blijkt te zijn. Bijvoorbeeld in situaties van verwaarlozing, vervuiling, ernstige vereenzaming of ontsporende mantelzorg.''

Vitras, de organisatie voor maatschappelijk werk in Scherpenzeel, neemt binnen een werkweek contact met de melder op om de melding te bespreken. ,,Een melding bij Vitras is niet anoniem. Echter het adres waar de melding over gaat hoeft, indien dit is gewenst, niet te weten wie de melder was. Vanzelfsprekend worden ook bij het onderzoek naar een melding de regels voor de privacy en beroepsethiek in acht genomen.''

Meldingen kunnen worden gedaan via e-mail: meldpuntbezorgd.scherpenzeel@vitras.nl of via telefoonnummer 030 - 880 22 00 (kantooruren).